Verantwoording

Sité is een woningcorporatie met een maatschappelijke opgave. We vinden het daarom belangrijk om onze keuzes, uitgaven en resultaten te verantwoorden. Dit doen we zo transparant mogelijk en op verschillende manieren, conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

Prestatieafspraken met huurdersorganisatie en gemeente

Jaarlijks maken wij afspraken met de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem en bewonersvereniging Siverder over wat we met elkaar willen bereiken in dat jaar. Dit leggen we vast in prestatieafspraken. Gemeenten, Sité en Siverder beschouwen elkaar als belangrijke partners voor de lokale sociale volkshuisvesting en streven naar langdurig partnerschap hierin.
 
Lees hier de prestatieafspraken voor de sociale volkshuisvesting in Bronckhorst in 2021
Lees hier de prestatieafspraken voor de sociale volkshuisvesting in Doetinchem in 2021

 

Bewonersblad Accent

Ons bewonersblad Accent verschijnt twee keer per jaar. Hierin komen huurders aan het woord en besteden we aandacht aan andere onderwerpen die met ons werk te maken hebben. 

Visitatie

Aanvullend op wat in onze eigen verantwoordingsstukken staat laten we onze maatschappelijke prestaties een keer in de vier jaar beoordelen door een onafhankelijke, externe visitatiecommissie.

Externe verantwoording over onze resultaten

In onze jaarstukken leggen we verantwoording af over onze maatschappelijke en financiële resultaten van het afgelopen jaar.

Terug- en vooruitblik 2019-2020

Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen in Doetinchem en Bronckhorst. Om dit te realiseren, investeren wij fors in het klaarmaken van onze woningen voor de toekomst. In 2019 investeerde Sité meer dan 30 miljoen euro in onderhoud, renovatie en verduurzaming van onze woningen. Inmiddels heeft 76% van onze woningen een groen energielabel. Ook werken we samen met partners aan een prettige woonomgeving en komen mensen met de laagste inkomens bij ons maximaal aan bod. Hoe we dit doen? Dat laten we u graag in één oogopslag zien, zie onderstaand overzicht. Is het overzicht niet goed leesbaar voor u? Klik dan hier.