Verantwoording

Sité is een woningcorporatie met een maatschappelijke opgave. We vinden het daarom belangrijk om onze keuzes, uitgaven en resultaten te verantwoorden. Dit doen we zo transparant mogelijk en op verschillende manieren, conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

Prestatieafspraken met huurdersorganisatie en gemeente

Jaarlijks maken wij afspraken met de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem en bewonersvereniging Siverder over wat we met elkaar willen bereiken in dat jaar. Dit leggen we vast in prestatieafspraken. Gemeenten, Sité en Siverder beschouwen elkaar als belangrijke partners voor de lokale sociale volkshuisvesting en streven naar langdurig partnerschap hierin.

Lees hier de prestatieafspraken voor de sociale volkshuisvesting in Doetinchem in 2024
Lees hier de prestatieafspraken voor de sociale volkshuisvesting in Bronckhorst in 2024 

Bewonersblad Accent

Ons bewonersblad Accent verschijnt twee keer per jaar. Hierin komen huurders aan het woord en besteden we aandacht aan andere onderwerpen die met ons werk te maken hebben. 

Visitatie

Aanvullend op wat in onze eigen verantwoordingsstukken staat laten we onze maatschappelijke prestaties een keer in de vier jaar beoordelen door een onafhankelijke, externe visitatiecommissie.

Externe verantwoording over onze resultaten

In onze jaarstukken leggen we verantwoording af over onze maatschappelijke en financiële resultaten van het afgelopen jaar.

Jaarstukken Sité


ANBI-formulieren

ANBI-formulier 2022
ANBI-formulier 2021


Terugblik op 2020

Wij laten u graag zien hoe wij ons inzetten voor goed en betaalbaar wonen voor onze huurders. In 2020 hebben we mooie resultaten behaald. In drie filmpjes met ieder een eigen thema: betaalbare & passende woningen, duurzame & comfortabele woningen en prettig wonen, vertellen onze huurders en samenwerkingspartners wat zij belangrijk vinden in het werk dat wij doen. Wij laten u vervolgens zien hoe we daar in 2020 invulling aan hebben gegeven. 

Terugblik op 2020 - Thema: betaalbare & passende woningenTerugblik op 2020 - Thema: duurzame & comfortabele woningenTerugblik op 2020 - Thema: prettig wonen