Verantwoording

Sité is een woningcorporatie met een maatschappelijke opgave. We vinden het daarom belangrijk om onze keuzes, uitgaven en resultaten te verantwoorden. Dit doen we zo transparant mogelijk en op verschillende manieren, conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

Prestatieafspraken met huurdersvereniging en gemeente
Jaarlijks maken wij afspraken met de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem en huurdersvereniging Siverder over wat we met elkaar willen bereiken in dat jaar. Dit leggen we vast in prestatieafspraken. Gemeenten, Sité en Siverder beschouwen elkaar als belangrijke partners voor de lokale sociale volkshuisvesting en streven naar langdurig partnerschap hierin.
 
Lees hier de prestatieafspraken voor de sociale volkshuisvesting in Bronckhorst in 2019
Lees hier de prestatieafspraken voor de sociale volkshuisvesting in Doetinchem in 2019