Verantwoording

Sité is een woningcorporatie met een maatschappelijke opgave. We vinden het daarom belangrijk om onze keuzes, uitgaven en resultaten te verantwoorden. Dit doen we zo transparant mogelijk en op verschillende manieren, conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

Prestatieafspraken met huurdersvereniging en gemeente

Jaarlijks maken wij afspraken met de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem en huurdersvereniging Siverder over wat we met elkaar willen bereiken in dat jaar. Dit leggen we vast in prestatieafspraken. Gemeenten, Sité en Siverder beschouwen elkaar als belangrijke partners voor de lokale sociale volkshuisvesting en streven naar langdurig partnerschap hierin.
 
Lees hier de prestatieafspraken voor de sociale volkshuisvesting in Bronckhorst in 2019
Lees hier de prestatieafspraken voor de sociale volkshuisvesting in Doetinchem in 2019
 

Terug- en vooruitblik 2018-2019

Wij gaan voor goed en betaalbaar wonen in Doetinchem en Bronckhorst. Om dit te realiseren, investeren wij fors in het klaarmaken van onze woningen voor de toekomst, werken we samen met partners aan een prettige woonomgeving, ontwikkelen we nieuwe woonconcepten en leveren we maatwerk. Hoe wij het geld van huurders in 2018 hebben besteed laten wij u graag zien in een kort filmpje.