In mijn buurt

Leefbaarheid geeft aan wat we om ons heen, in onze buurt, belangrijk, veilig en prettig vinden - of juist niet. Samen met andere buurtgenoten bepaalt u de leefbaarheid van uw woonomgeving. Site maakt werk van leefbaarheid, omdat het bijdraagt aan prettig wonen en wij het belangrijk vinden om samen met u als bewoner te werken aan activiteiten, diensten en ideeën van, voor en door onze huurders.

De wijkconsulenten van Site werken namens Site in de wijken. Ze doen dat samen met u als bewoner, maar ook met de wijkagent, buurtcoaches, Buha en wijkregisseurs van de gemeente in de vorm van wijkteams. Wijkbewoners kunnen bij dit wijknetwerk hun verhaal en ideeën kwijt. Het wijkteam ontmoet de buurt en proeft, hoort en ziet wat er leeft. Samen met u realiseren we graag oplossingen en ideeën in uw wijk. Kijk voor meer informatie op de wijkwerk website Doetinchem.

Wijk aan zet!

Met Wijk aan zet ondersteunt Sité activiteiten, ideeën of initiatieven van bewoners die bijdragen aan een betere leefomgeving. Heeft u een idee voor uw buurt, dat gedragen wordt door u en uw buurtgenoten? Laat het ons weten.