Overlast? Los het samen op.

Maak het bespreekbaar!
Heeft u last van uw buren? Misschien weten uw buren helemaal niet dat u zich stoort aan hun gedrag. Maak het bespreekbaar en deel uw ergernis. Een vriendelijk gesprek over het probleem is vaak een goede oplossing

U wilt gewoon prettig wonen. Maar wat als u last van de buren heeft?
Overlast is er helaas in veel soorten. Wat u vervelend vindt, is voor een buurman misschien juist heel gewoon. Of waar u geen erg in heeft, is voor uw buren een doorn in het oog.

Buurtbemiddeling

Lukt het u niet zelf het gesprek met uw buren aan te gaan? Kijk dan op de site van Buurtbemiddeling.
U vindt hier informatie, tips en telefoonnummers. Buurtbemiddeling is een gezamenlijk project van de gemeente en Sité.

Waar hoort uw klacht thuis

Sité Woondiensten kan niet alle klachten in behandeling nemen. Enkele voorbeelden van klachten die niet bij Sité Woondiensten thuishoren zijn:

  • Vernielingen van eigendommen van huurders
  • Persoonlijke conflicten tussen huurders
  • Bedreiging
  • Cultuurverschillen
  • Hondenpoep op openbaar terrein van de gemeente
  • Parkeeroverlast op het terrein van de gemeente
  • Klachten van kopers over huurders

Klachten als gevolg van overtredingen of strafbare feiten kunt u melden bij de Politie. Hierbij kunt u denken aan ernstige geluidsoverlast, criminaliteit, vandalisme, geweld en bedreiging. Mocht de wijkagent niet aanwezig zijn, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de politie. 

Directe overlast

Is er sprake van ernstige geluidsoverlast, voelt u zich bedreigd of wordt er iets vernield? Bel dan direct de politie op 0900-8844.

Wanneer overlast melden?

Heeft u ernstige overlast van de buren en komt u er samen of met behulp van Buurtbemiddeling niet uit? dan dient u een schriftelijke klacht in bij Sité. Dit kan door het invullen van een formulier op MijnSité, maar u kunt ook zelf een brief schrijven. Sité neemt deze klachten alleen in behandeling als de klachten:

  1. Schriftelijk zijn ingediend.
  2. De overlast door meerdere bewoners wordt ervaren.
  3. Betrekking hebben op woonoverlast. Daarmee wordt bedoeld dat de overlast veroorzaakt wordt in en om de woning.

Streng tegen hennep

Het houden van hennepplanten in en om huis is strafbaar. Site is daar heel helder over in haar werkwijze.  Als Sité een hennepkwekerij constateert dan start er direct een juridische ontruimingsprocedure. Alle daaruit voorvloeiende kosten zijn dan voor rekening van de huurder. Tevens komt er een blokkade voor twee jaar om te reageren op andere woningen via Thuis in de Achterhoek.