Huuraanpassing 2024

De huur van uw woning

Wij vinden het belangrijk dat de huur past bij de kwaliteit van de woning en dat onze woningen betaalbaar zijn. Daarom vragen wij niet het maximale bedrag wat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning. Het maximale bedrag dat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning wordt berekend volgens een puntensysteem, dat het woningwaarderingsstelsel heet. Dit puntensysteem geeft de kwaliteit van de woning aan. De woning krijgt punten voor onder meer de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken en het sanitair, de energieprestatie en woonomgeving. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs die een verhuurder mag vragen. Op de website van de huurcommissie kunt u via een huurprijscheck een berekening maken van deze maximale huurprijs, zodat u er zeker van bent dat u niet te veel huur betaalt. Wij vragen niet het maximale bedrag wat wij mogen vragen voor een sociale huurwoning, maar een lager percentage hiervan.

Sité mag de huren ééns per jaar aanpassen. Dit gebeurt meestal per 1 juli.


Huuraanpassing per 1 juli 2024

Om goede, comfortabele woningen te kunnen bieden, investeren wij in onderhoud, renovatie en verduurzaming van onze woningen en bouwen wij nieuwe woningen bij. Om dit mogelijk te (blijven) maken passen wij per 1 juli de huurprijs aan. Dat houdt het volgende in:
 • Wij verhogen de huur van onze sociale huurwoningen en overig bezit (onzelfstandige eenheden, garages, parkeerplaatsen, tuinen en bergingen) per 1 juli met 5,3%;
 • Wij verhogen de huur van vrije sector woningen met 5,5%.

Wanneer hoor ik wat mijn nieuwe huurbedrag wordt?

Huurders van Sité ontvangen vóór 1 mei 2024 persoonlijk bericht over de huuraanpassing en wat uw nieuwe huurbedrag wordt per 1 juli 2024. Ook kunt u uw huidige en nieuwe huur inzien via MijnSité.


Kom ik in aanmerking voor een éénmalige huurverlaging?

Het Rijk heeft in 2023 bepaald dat huurders in 2023 met een inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum in aanmerking komen voor een éénmalige huurverlaging. Heeft u deze huurverlaging in 2023 ontvangen? Dan ontvangt u deze niet nogmaals. Heeft u deze éénmalige huurverlaging in 2023 niet ontvangen? U kunt aan de hand van onderstaande punten toetsen of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging:
 • U woonde op 1 maart 2023 in uw huurwoning;
 • U heeft in 2023 geen huurverlaging voor lage inkomens gehad;
 • Uw huur zonder servicekosten is in 2024 hoger dan €577,91 per maand;
 • U woont alleen en uw inkomen is in de laatste zes maanden niet hoger dan €12.420 per jaar (of €13.215 als u AOW krijgt);
 • U woont met twee of meer personen en uw inkomen is in de laatste zes maanden niet hoger dan €16.185 per jaar (of €17.575 als u, uw partner of beiden AOW krijgt);
 • U kunt aantonen dat uw gezamenlijk bruto inkomen over de laatste zes maanden lager was dan de hierboven genoemde grenzen.

Hoe dien ik een verzoek in voor de éénmalige huurverlaging?

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u een verzoek indienen voor deze éénmalige huurverlaging, door een mail te sturen naar site@swd.nl. Wij ontvangen dan graag alvast de gegevens die nodig zijn om uw verzoek te kunnen beoordelen. Stuurt u de volgende gegevens mee bij uw verzoek:
 • Een verklaring met daarin informatie over uw huishouden. Klik hier voor een voorbeeld verklaring.
 • Een bewijs van het bruto inkomen van de afgelopen zes maanden van alle bewoners, behalve inwonende kinderen tot 27 jaar. Dit bewijs kan zijn:
  • Salarisstroken
  • Overzicht van uw uitkering
  • Verklaring van een boekhouder als u zzp’er bent
Wij nemen uw verzoek in behandeling. Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat in de maand na aanvraag. Wij verlagen de kale huur dan naar €577,91 per maand.


Betaalt u uw huur via een overschrijving? Pas dan uw huurbedrag aan.

Wanneer u uw huur via een automatische incasso betaalt, hoeft u niets te doen. Wij passen uw huurbedrag per 1 juli 2024 aan naar het bedrag, zoals vermeld in onze brief met huurspecificatie. Maakt u maandelijks de huur handmatig aan ons over of maakt u gebruik van een periodieke overschrijving? Vergeet dan niet uw huurbedrag per 1 juli 2024 aan te passen. 


Moet ik mijn huuraanpassing doorgeven voor de huurtoeslag?

Via de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of er voor u iets verandert. Verandert er voor u niets? Sité geeft voor al onze woningen de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Per november 2024 bepaalt de Belastingdienst het nieuwe voorschotbedrag van de huurtoeslag per januari 2025.


Mijn nieuwe huur komt boven de huurtoeslaggrens. En nu?

Als u de maand vóór de huurverhoging al huurtoeslag kreeg voor dezelfde woning, blijft u huurtoeslag ontvangen. Dit noemt de Belastingdienst ‘verworven recht’. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst. 


Hulp voor huurders met betalingsproblemen

Heeft u financiële moeilijkheden en verwacht u door deze huuraanpassing uw huur niet te kunnen betalen? Wij gaan graag met u in gesprek. Wij bespreken samen met u wat de oplossing kan zijn in uw situatie, want maatwerk bieden aan huurders met betalingsproblemen doen we al jaren. Desgewenst maken we een budgetoverzicht met u, zodat u in één oogopslag een helder overzicht hebt van uw financiële situatie. Inzicht hebben in uw financiën is namelijk dé tool om niet in de schulden te komen of er juist uit te komen. We geven u advies over mogelijke voorzieningen waar u aanspraak op kunt maken om uw inkomen te vergroten en helpen u desgewenst met het maken van proefberekeningen. Neem gerust contact met ons op via (0314) 37 20 00. We gaan graag met u in gesprek en luisteren naar uw verhaal.


Hoe kan ik bezwaar maken tegen de huuraanpassing per 1 juli 2024?

U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen de huuraanpassing tot 30 juni 2024. Het formulier hiervoor kunt u aanvragen bij het secretariaat van de huurcommissie. het telefoonnummer is 1400 (lokaal tarief op werkdagen van 8-20.00 uur). U vindt het formulier ook op de website van de Huurcommissie. Uiterlijk 30 juni 2024 kunt het bezwaarformulier bij ons inleveren of mailen naar site@swd.nl.  


Op grond waarvan kan ik bezwaar maken? 

U kunt bezwaar maken tegen de huuraanpassing wanneer één van de algemene bezwaargronden van toepassing is. Meer hierover vindt u op de website van de Huurcommissie.


Wat gebeurt er als mijn bezwaarschrift gegrond is verklaard?

Wanneer u voor 30 juni bezwaar maakt en de Huurcommissie beoordeelt uw bezwaar als gegrond, dan passen wij de huurverhoging per 1 juli 2024 aan.


Wat gebeurt er als de Huurcommissie mijn bezwaar ongegrond verklaart?

Sité stuurt uw bezwaarschrift voor 1 augustus 2024 door naar de Huurcommissie ter beoordeling. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, maar partijen kunnen binnen zes weken tegen de uitspraak in beroep gaan. Leest u hierover meer op de website van de Huurcommissie.