Medehuurder worden

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont.
Gelukkige of trieste omstandigheden kunnen de samenstelling van uw huishouden veranderen. Een huwelijk, echtscheiding of een sterfgeval hebben gevolgen voor het huishouden. En gevolgen voor uw huurovereenkomst. Wie niet met de huurder is getrouwd of een geregistreerd partner is, kan alleen onder onderstaande voorwaarden medehuurder worden.

  • De woning waar u woont is uw hoofdverblijf. U woont er samen met de huurder tenminste twee jaar onafgebroken en u voert een gezamenlijk huishouden. Dat wil zeggen dat u samen met de ander uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft en dat u financieel voor elkaar zorgt.
  • U bent geen onderhuurder. Een onderhuurder kan nooit medehuurder worden.
  • U heeft een samenlevingsovereenkomst met de huurder.
  • Een aanvraag voor medehuurderschap is geen truc om op korte termijn huurder van de woning te worden.
  • Er is geen sprake van een zorgwoning, seniorenwoning of aangepaste woning en u bent geen inwonend kind. Het is niet gewenst dat een inwonend kind na overlijden van de huurder de huurovereenkomst voortzet. Medehuurderschap is dan niet mogelijk.

Inwonende kinderen medehuurder?
Inwonende kinderen kunnen in principe geen medehuurder worden. In de relatie tussen ouders en kinderen is in de meeste gevallen geen sprake van een gezamenlijk huishouding, zoals we hierboven uitleggen. Normaal gesproken verlaat een kind op een bepaald moment de ouderlijke woning. Onder de volgende voorwaarde kan een kind bij ons wel medehuurderschap aanvragen.

  • Een kind is 35 jaar of ouder en woont zijn hele leven bij zijn ouders. Hij/zij moet de intentie hebben om voor altijd bij zijn ouders te blijven wonen. Het bereiken van deze leeftijd geeft niet automatisch het recht voor medehuurderschap.
  • Een kind dat zijn vader of moeder verzorgt en hierdoor weer thuis moet wonen. Dit moet aangetoond worden door een verklaring van een medisch specialist.
  • Bijzondere omstandigheden.

Hoe vraag ik medehuurderschap aan?
U vraagt medehuurderschap aan via Mijn Sité. Let op: bij huwelijk of geregistreerd partnerschap is de partner automatisch medehuurder. U hoeft dan formeel niets te regelen.
 
Gewijzigde huurovereenkomst
Als medehuurderschap akkoord is, blijft de oorspronkelijke huurovereenkomst bestaan. Wel wijzigt de tenaamstelling en valt u onder de laatste Algemene Huurvoorwaarden van Sité. U komt beiden als huurder op de huurovereenkomst, dat geeft namelijk de beste rechtsbescherming. U heeft samen dezelfde rechten en plichten uit de huurovereenkomst.

Inloggen op uw persoonlijke pagina: Mijn Sité