Organisatie

Bij Sité staan mensen centraal. Wilt u weten hoe we daar invulling aan geven? U leest het in onze visie en koers.

Sité verhuurt ongeveer 8.000 woningen in de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Oude IJsselstreek. Onze huurders zijn mensen voor wie het moeilijk of onmogelijk is om zelf een goede en betaalbare woning te vinden.

Aanspreekbare verhuurder

We zijn een aanspreekbare verhuurder. Hiermee bedoelen we: doorlopend openstaan voor de wensen, behoeften en ideeën van onze huurders en onze omgeving. Zorgvuldig kijken naar wat u en andere huurders willen of nodig hebben, in plaats van zaken ongevraagd invullen. Zo ontwikkelen we woonoplossingen op maat, voeren we regelmatig gesprekken en geven we huurders invloed op de toekomstplannen voor hun woning. Ook hebben we extra aandacht voor kwetsbare mensen. We werken nauw samen met zorginstellingen, aannemers en de gemeentelijke overheid. En we dagen alle partijen uit om over de grenzen van hun eigen werk te kijken.


Mens centraal

Mensen staan centraal in ons werk. Dat betekent dat we steeds zoeken naar wat het best voor iemand werkt. In de centrumgemeente Doetinchem - waar relatief veel hulpbehoevende mensen wonen door het ruime aanbod aan zorg en andere voorzieningen - maken we ons extra sterk in het sociaal domein. In Bronckhorst - waar het aantal inwoners daalt - spannen we ons in voor dorpen waar mensen prettig kunnen blijven wonen.