Kwaliteit dienstverlening Sité

Sité vindt de mening van haar klanten en relaties belangrijk. Daarom betrekken wij hen op op verschillende manieren.

Digitaal klantenpanel (Denk mee met Sité)

Huurders en woningzoekenden van Sité kunnen zich aanmelden voor ons digitale klantenpanel. U krijgt dan maximaal twee keer per jaar een enquête van ons via e-mail. De onderzoeken kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals inbraakpreventie of energiebesparing. Dit helpt ons beter in te spelen op de wensen en behoeften van onze klanten. Informatie over eerdere onderzoeken leest u hier.

Enquêtes over onze dienstverlening

Bent u onlangs verhuisd of is er een reparatie in uw woning uitgevoerd? Of heeft u gebruik gemaakt van andere diensten van Sité? Dan bestaat de kans dat wij uw mening daarover vragen. Wij voeren regelmatig metingen uit, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Overleg met huurdersvereniging Siverder

Bewonersvereniging Siverder behartigt de belangen van de huurders van Sité. Regelmatig is er bestuurlijk overleg tussen Siverder en Sité over zaken die onze huurders aangaan. Alle huurders van Sité kunnen lid worden van Siverder. Op de website leest u wat Siverder allemaal doet, hoe u lid kunt worden, wie er in het bestuur zitten en nog veel meer.

Niet tevreden over onze dienstverlening?

Misschien bent u ergens ontevreden over? Laat het ons dan weten. Zo kunnen wij verder verbeteren. U kunt gemakkelijk online een persoonlijke afspraak maken.