Huur betalen

In uw huurovereenkomst staat de huurprijs. Deze gaat in op het moment dat u de huurovereenkomst ondertekent en u de sleutels van uw woning in ontvangst neemt. 

De huurprijs is opgebouwd uit verschillende bedragen die in uw huurovereenkomst worden uitgelegd. In deze huurspecificatie vindt u uw ‘kale’ huurprijs (huurprijs zonder kosten) én de overige kosten die in uw huurprijs zijn meegerekend. Uw huurspecificatie kunt u opvragen via Mijn Sité.

U betaalt uw huur altijd vooraf. Dat wil zeggen dat u de huur op de eerste dag van de maand betaalt. Later dan op de eerste dag van de maand betalen is niet toegestaan. Betalen kunt u het beste doen met een automatische incasso of via Ideal als u inlogt in Mijn Sité.
 
Betaalt u de huur niet via automatische incasso? Dan betaalt u € 2,- extra. Deze betalingen moet Sité namelijk handmatig verwerken, wat meer tijd kost. Ons banknummer is NL48 RABO 0110 5103 21. Vergeet niet in de omschrijving uw relatiecode (beginnend met 6800) te vermelden en voor welke maand de betaling is.
 
Betalingsproblemen
Het kan voorkomen dat u onverwachts in een andere financiële situatie terechtkomt, of problemen heeft waardoor u uw huur niet op tijd kunt betalen. Blijf daar niet mee zitten! Als u meteen contact met Sité opneemt, dan bespreken we uw situatie persoonlijk en kunnen we u mogelijk helpen. Dat doen we graag. Immers: hoe langer u wacht, hoe groter een probleem vaak wordt.  

Inloggen op uw persoonlijke pagina: Mijn Sité