Woonafspraken 2024

[13-12-2023] Onlangs ondertekenden Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité, Ingrid Lambregts, wethouder Wonen in de gemeente Doetinchem en Jurjen Fellinger, voorzitter van huurdersvereniging Siverder, de prestatieafspraken voor 2024 in Doetinchem. Ook werden de prestatieafspraken in de gemeente Bronckhorst ondertekend. Daar parafeerde naast Birkenhäger, wethouder Emmeke Gosselink en opnieuw de voorzitter van Siverder. Het vaststellen van de prestatieafspraken voor 2024, bekrachtigt dat we samen met partners volop blijven bouwen aan een fijn thuis voor onze huurders en woningzoekenden.

Prestatieafspraken; wat zijn dit?

Wij gaan voor voldoende betaalbare woningen, die toekomstbestendig zijn, in buurten en wijken waar het fijn leven is. Om dit waar te kunnen maken, stellen we samen met de gemeente Doetinchem, gemeente Bronckhorst en huurdersvereniging Siverder meerjarige afspraken op, waarin we met elkaar vastleggen hoe we hier samen invulling aan geven. Jaarlijks actualiseren en specificeren wij deze afspraken. Dit samen noemen we prestatieafspraken.


Nieuwbouw om woningaanbod te vergroten

De komende jaren werken we hard om het woningaanbod in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst te vergroten. In de gemeente Doetinchem bouwt Sité de tot en met 2030 meer dan 600 nieuwe sociale huurwoningen. In de gemeente Bronckhorst bouwt Sité tot en met 2030 meer dan 100 nieuwe woningen, dit was al de afspraak en daarnaast zoeken Sité en gemeente Bronckhorst naar locaties om nog enkele tientallen flexibele woningen toe te voegen. ‘We grijpen kansen om de druk op de woningmarkt te verkleinen’, vertelt Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité. Ze vervolgt: ‘Een mooi voorbeeld hiervan is de kans die we grepen om nieuwe woningen te laten realiseren in nieuwbouwwijk Keppeloord in Doetinchem’. Hier gaat Sité versneld twaalf, duurzame woningen bouwen. Een mooie impuls voor één- en tweepersoonshuishoudens, van starters tot kleine gezinnen.


Samen nieuwe woonoplossingen realiseren

Om de woningmarkt een verdere impuls te geven, kijken gemeenten, Sité samen naar mogelijkheden voor het realiseren van nieuwe woonoplossingen. Het realiseren van modulaire woningen is daar een voorbeeld van. Beide gemeenten en Sité werken in 2024 aan een verdere uitwerking hiervan, waarbij we als partners constructief samenwerken. Waar Sité de woonoplossingen verder uitwerkt, kijken beide gemeenten naar locaties en hebben ze aandacht voor het zo vlot mogelijk doorlopen van procedures en vergunningen.


Brede kijk op fijn wonen

Sité, gemeenten en Siverder hebben een brede kijk op fijn wonen. Naast de aandacht voor beschikbaarheid van woningen, hebben beide gemeenten, Siverder en Sité ook afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van het wonen, de leefbaarheid in buurten en wijken en de kwaliteit van huizen. Zo zet Sité volop in op het verduurzamen van woningen en ondersteunt huurders die in de problemen raken middels maatwerkoplossingen. Gemeenten en Sité onderkennen het probleem van energiearmoede en werken samen aan het voorkomen en verminderen hiervan.


Meer lees je in de:

Prestatieafspraken gemeente Doetinchem
Prestatieafspraken gemeente Bronckhorst