Wij zijn én blijven er voor u: op verantwoorde wijze

De boodschap van Rutte tijdens de persconferentie maandagavond was serieus. Steeds meer mensen krijgen corona en daarom treft het kabinet opnieuw maatregelen om het virus tegen te gaan. Sité sluit zich hierbij aan. We zetten onze dienstverlening optimaal voort en dat doen we op verantwoorde wijze. In dit bericht informeren wij u over hoe er voor u zijn.

Wij zijn bereikbaar helpen u bij voorkeur digitaal

Wij zijn bereikbaar en helpen u graag. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit vanuit huis en helpen u daarom bij voorkeur per mail of telefonisch. U kunt contact met ons opnemen door:
 • Te mailen naar site@swd.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie op uw vraag;
 • Telefonisch contact met ons op te nemen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via (0314) 37 20 00.

Ons kantoor is geopend

Ook is ons kantoor geopend tussen 9.00 en 13.00. Wij vragen u enkel naar ons kantoor te komen, wanneer wij u niet per mail of telefonisch helpen kunnen. En kom alleen wanneer u niet ziek bent en geen verkoudheidsklachten ervaart. Wij schudden geen handen, maar ontvangen u graag met een glimlach. Om u veilig te kunnen helpen, vragen wij u om:

 • Ons bij gezondheidsklachten per mail of telefonisch te benaderen;
 • U aan te melden bij de zuil, wanneer u een afspraak heeft. Deze vindt u bij binnenkomst in ons kantoor. Vult u daar uw naam in, de naam van de Sité medewerker met wie u een afspraak heeft en (waar van toepassing) de naam van het bedrijf waarvoor u werkt. Na aanmelding kunt u plaatsnemen in onze centrale hal. U wordt opgehaald door de Sité medewerker met wie u een afspraak heeft.
 • Alsnog te registeren, wanneer u geen afspraak heeft. Dat kan bij binnenkomst in onze hal;
 • In ons kantoor 1,5 meter afstand te houden;
 • Een mondkapje te dragen.

We zijn er voor u, ook tijdens de coronacrisis

We zijn én blijven de aanspreekbare verhuurder en gaan voor goed wonen, ook tijdens deze coronacrisis. Dat doen we door er voor u te zijn: 

 • Wij helpen u als er iets kapot is in uw woning

Wij helpen u als er iets kapot is in uw woning. U kunt vaak direct bellen met één van onze onderhoudspartners om een afspraak te maken. Klik hier voor meer informatie over het melden van een reparatie en voor een overzicht waarin voor ieder soort reparatie staat wie u kunt bellen en op welk telefoonnummer zijn bereikbaar zijn.  

 • Onderhoud aan woningen en bouwwerkzaamheden blijven doorgaan
We blijven gaan voor goed wonen en blijven onderhoud aan onze woningen uitvoeren. Ook gaan de renovatie en verduurzaming van woningen door. Zorgvuldig omgaan met de veiligheidsmaatregelen van het kabinet vinden wij van groot belang, want uw veiligheid staat voorop. De vakmensen die bij u over de vloer komen nemen veiligheidsmaatregelen en zorgen ervoor dat zij voldoende afstand houden. Ook vragen zij u, voor uw eigen veiligheid, naar een andere ruimte te gaan, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Lees er meer over in de folder ‘Samen veilig doorwerken, zo werkt het!’
 
 • De verhuur van woningen blijft doorgaan
Wij blijven woningen verhuren via www.thuisindeachterhoek.nl. Daar vindt u ons actuele woningaanbod. Heeft u uw huur opgezegd of krijgt u een nieuwe woning? De woninginspecties en verhuringen gaan al dan niet in verkorte vorm door. Heeft u een afspraak staan, dan neemt een medewerker contact met u op, om uit te leggen hoe we te werk gaan. Als u ziek bent of verkoudheidsklachten heeft, vragen wij u contact met ons op te nemen en dan stellen wij de afspraak uit of zoeken een andere mogelijkheid. Wij vragen u ook met maximaal twee mensen tegelijk de woning te betreden, tijdens de inspecties en verhuringen en de 1,5 meter afstand te respecteren.  
 
 • Onze medewerkers zijn aanwezig in buurten en wijken
Onze wijkcomplexbeheerders blijven de buurten en wijken waar onze woningen staan bezoeken, zodat we er voor u kunnen zijn. Zij zijn herkenbaar aan een Sité-jas en rijden in een Sité-auto. Heeft u een vraag of wilt u van gedachten wisselen, spreek ze gerust aan. Ook gaan onze wijkconsulenten nog steeds naar huurders die ons hard nodig hebben. In al onze contacten geldt: we houden gepaste afstand voor uw en onze veiligheid.
 
 • Wij helpen u bij betalingsproblemen
Huurders die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het betalen van de huur, helpen wij bij het vinden van een passende maatwerkoplossing. Dit doen we al jaren en blijven we ook nu doen. Juist nu. We gaan in gesprek en luisteren naar uw verhaal. Ons doel is om mensen aan het wonen te houden. Daar gaan we voor en daar gaan we heel ver in. Zonder daarbij de verantwoordelijkheid van uzelf over te nemen. We werken nauw samen met onze partners: de gemeente, Buurtplein B.V. en zorgorganisaties. Er is niet één oplossing, iedere situatie is uniek en vraagt om een andere aanpak. Dit geldt voor betalingsproblemen, maar ook voor andere situaties. Wij helpen u graag telefonisch. U kunt op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 contact met ons opnemen via (0314) 37 20 00.
 

Contact met partners: zoveel mogelijk digitaal

We werken dagelijks samen met tal van partners. Onze medewerkers nemen, bij voorkeur, digitaal deel aan bijeenkomsten en afspraken. Daar waar digitale deelname geen mogelijkheid is, wegen wij af of fysieke aanwezigheid veilig kan. 

Bij alles wat we doen staat uw en onze veiligheid voorop.