Start groot onderhoud flats Leerinkstraat

[24-08-2023] De zes flats aan de Leerinkstraat in Doetinchem staan ‘klaar’ voor groot onderhoud en sloop. Daarom organiseerde Sité woensdag 23 augustus, samen met haar partners een aftrapbijeenkomst voor zowel de huidige huurders als voor de tijdelijke huurders die via leegstandsverhuurder Interveste een woning huren in één van de te slopen flats. Een moment voor huurders om andere huurders te ontmoeten en kennis te maken met vertegenwoordigers van vastgoedonderhoud De Naobers, Interveste en ons Sité-team. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje.

September 2023 start groot onderhoud, sloop eind 2025
Binnenkort start De Naobers met het groot onderhoud van drie van de zes flats. De drie flats zonder lift worden aan het eind van 2025 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw in 2026.

Werken aan leefbare buurten 
Sité werkt samen met leegstandsverhuurder Interveste om de appartementen in de sloopflats via Interveste tijdelijk te verhuren aan woningzoekenden. Een win-win situatie, want zo blijven deze appartementen beschikbaar voor woningzoekenden die op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte én het is pretteriger voor de buurt wanneer de appartementen zo kort mogelijk leegstaan. Samen zorgen we voor fijn wonen aan de Leerinkstraat; nu en in de toekomst!

Krachten bundelen
Voor het opstellen van het plan met de groot onderhoudswerkzaamheden, hebben we informatie opgehaald bij onze huurders, waarbij hun feedback is verwerkt in het eindplan. Samen bundelen we onze krachten om buurten te vernieuwen en te versterken en zo levendige en vitale buurten en wijken te creëren.