Stap verder in ontwikkeling woongemeenschap voor huurders en asielzoekers in Doetinchem

[04-10-2023] Gemeente Doetinchem, Sité Woondiensten, het COA en de grondeigenaar hebben plannen voor een nieuw woonproject aan de Hamburgerbroeklaan (tegenover het politiebureau) in Doetinchem. Het idee is om hier ongeveer 150 woningzoekenden en 150 asielzoekers te laten samenleven. In deze nieuwe woongemeenschap staan samenleven, ontmoeten en interculturele uitwisseling centraal. Op woensdag 4 oktober 2023 ondertekenden de vier partijen een intentieovereenkomst. Met deze intentieovereenkomst staat het licht op groen voor een haalbaarheidsonderzoek naar deze woongemeenschap in de spoorzone.

Nieuw project verlicht druk op Doetinchemse woningmarkt
Er is in Nederland een groot tekort aan reguliere woonruimte en aan opvangplekken voor asielzoekers. Het nieuwe woonproject biedt een oplossing in de woningnood voor verschillende woningzoekenden. Dit woonproject is onderdeel van de ruim 400 nieuwe woningen die Sité tot 2030 bouwt om de druk op de woningmarkt te verlichten en woningzoekenden aan kans te geven op een passend huis. Daarnaast biedt deze woongemeenschap de mogelijkheid structureel asielzoekers op te vangen, passend bij de schaal van Doetinchem. Het woonproject komt dichtbij allerlei voorzieningen zoals openbaar vervoer, werk, winkels en scholen.

Eerste stap: haalbaarheidsonderzoek
Om een goed besluit te kunnen nemen, gaf de gemeenteraad groen licht op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Dit haalbaarheidsonderzoek is een belangrijke eerste stap om te onderzoeken of en hoe de woongemeenschap vorm zou kunnen krijgen. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst is het startsein gegeven voor de start van het onderzoek.
 
Onze droom
“Onze droom is een woongemeenschap te creëren waar mensen fijn kunnen wonen, werken en leven. Waar buren iets voor elkaar kunnen betekenen, vanuit de gedachte dat iedereen iets te bieden heeft”, vertelt Els Birkenhäger, directeur-bestuurder bij Sité Woondiensten. Samen met sociale partners willen we in de woongemeenschap samenleven, ontmoeten en interculturele uitwisseling bevorderen. Vluchtelingen die hier uiteindelijk in Nederland mogen blijven wonen, kunnen dan sneller en beter integreren in de Achterhoekse gemeenschap.