Samenwerking levert gratis kerstbomen voor minima op

Dankzij een samenwerking met Stichting Mini Manna en de sociaal consulenten uit de gemeente Bronckhorst kon Sité gratis kerstbomen schenken aan mensen met een klein inkomen. Sité plantte 5 jaar geleden dennenboompjes in verschillende wijken. De groene invulling komt de leefbaarheid ten goede. En nu de boompjes groot genoeg zijn, komen ze via Mini Manna en de sociaal consulenten terecht bij inwoners met een kleine portemonnee

Groene invulling

Door het planten van de dennenboompjes in verschillende wijken geeft Sité een groene invulling aan ongebruikte stukjes grond. Dit jaar bleken de eerste circa 25 dennenboompjes groot genoeg. De Groenmakers werd bereid gevonden om de dennenboompjes geheel belangeloos te verwijderen en af te leveren bij 4 adressen die door sociaal consulenten van de gemeente Bronckhorst werden geselecteerd. De resterende kerstboompjes brachten zij naar Stichting Mini Manna.

 

Jaarlijks terugkerend gebaar

Met een supermarkt en een kringloopwinkel ondersteunt Stichting Mini Manna inwoners die onvoldoende geld hebben om rond te komen. Ook veel huurders van Sité maken gebruik van de supermarkt, de kringloopwinkel of hebben er hun dagbesteding. Directeur Steven Kroon reageerde dan ook enthousiast op het samenwerkingsverzoek van Sité. Hij deed direct het voorstel om de eenmalige actie om te zetten in een jaarlijks terugkerend gebaar. Sité gaat graag op het voorstel in. “Mooi om er een duurzame samenwerking van te maken.” Aldus Els Birkenhäger, directeur-bestuurder van Sité.