Peter Winterman, a.i.. bestuurder per 1 mei 2024

Peter Winterman interim-bestuurder Sité tot aanstelling nieuwe directeur-bestuurder

[26-04-2024] Na het vertrek van Els Birkenhäger als directeur-bestuur was het waarnemend bestuur van Sité belegd bij de twee managers van Sité, Vincent Bartels en Michèle de Ruiter. Dit tot het aantreden van de nieuwe directeur-bestuurder. Onlangs besloot Michèle de Ruiter een nieuwe uitdaging buiten Sité aan te gaan. Dat was reden voor de RvC om opnieuw te kijken naar de samenstelling van het waarnemend bestuur. Alles overwegende besloot de RvC in overleg met de organisatie op zo kort mogelijke termijn een interim-bestuurder aan te stellen, zodat beide managers (ook na het vertrek van Michèle) hun handen weer volledig vrij hebben om hun afdelingen aan te sturen.

Peter Winterman start per 1 mei als interim bestuurder

De RvC: “We zijn blij met de komst van Peter, die vanaf 1 mei als interim-bestuurder de organisatie aanstuurt op de ingeslagen weg totdat de nieuwe directeur-bestuurder aantreedt. De RvC heeft er vertrouwen in dat Sité onder leiding van Peter, in de geest van de meerjarenkoers, verder kan werken aan het realiseren van haar opgave en dat Peter einde zomer zorgt voor een soepele overdracht aan de nieuwe directeur-bestuurder van Sité. We hebben op dit moment een benoembare kandidaat in beeld voor de structurele invulling van de rol directeur-bestuurder. Deze start aan het einde van de zomer.”