Ook bewoners van 59 woningen in Drempt duidelijkheid over toekomstplan

"37 eengezinswoningen krijgen opknapbeurt, 22 seniorenwoningen worden vervangen door energiezuinige woningen"

Voor de zomervakantie maakte Sité de toekomstplannen bekend voor 51 woningen in Drempt. Besloten is om nog 59 woningen in Drempt op dezelfde manier aan te pakken. De 59 woningen bestaan uit 37 eengezinswoningen en 22 seniorenwoningen. Voor de eengezinswoningen wordt een grootonderhoud- en renovatieplan voorbereid, de seniorenwoningen worden vervangen door energiezuinige woningen. Tijdens een informatiebijeenkomst en via huisbezoeken zijn alle bewoners van deze woningen geïnformeerd. Het definitieve plan wordt in samenwerking met de bewoners uitgewerkt.

Grootonderhoud- en renovatiemaatregelen voor de eengezinswoningen

Sité is onlangs al gestart met de voorbereiding van een grootonderhoud-/renovatieplan voor 32 vergelijkbare eengezinswoningen aan de Ds. de Graaff-, Gilde- en Wittehemelweg en Ds. Hulsmanplantsoen in Drempt. Ook de bewoners van de 37 eengezinswoningen aan de Wittehemelweg, Het Slag, Dreef, Gildeweg en Braambergseweg worden vanaf nu bij deze planvorming betrokken. Tijdens een bijeenkomst zijn de bewoners van deze eengezinswoningen over het voorlopige plan geïnformeerd. Het voorlopige plan voor de in totaal 69 eengezinswoningen omvat energiebesparende maatregelen, hierdoor kan de energierekening voor deze bewoners omlaag. Waar nodig worden kunststof kozijnen vervangen en woningen krijgen een nieuwe keuken, badkamer en toilet of CV ketel als deze te zeer verouderd zijn. Met het totale pakket aan maatregelen voldoen de woningen weer aan de eisen van deze tijd. Sité vindt het belangrijk om bewoners bij de planvorming te betrekken. Bewoners zijn hiertoe uitgenodigd deel te nemen aan een klankbordgroep. Samen met bewoners en bouwbedrijf Nijhuis wordt het plan de komende maanden verder uitgewerkt. Sité streeft er naar om eind 2018 of begin 2019 met de werkzaamheden te kunnen starten.

Seniorenwoningen worden vervangen door energiezuinige woningen

De seniorenwoningen aan Waardeel, Ds. De Graaffweg, Dreef en Gildeweg zijn sterk vergelijkbaar met de seniorenwoningen aan de Kerkstraat en De Marke in Drempt. Sloop en vervangende nieuwbouw lijkt dan ook voor deze 22 woningen een logische keus. De technische staat en het woonoppervlak zijn vergelijkbaar en in de toekomst sluiten ook deze woningen niet aan bij de vraag. Om deze redenen heeft Sité ook voor deze woningen besloten ze te vervangen voor betaalbare en energiezuinige woningen. De sloop van de seniorenwoningen aan Waardeel, Ds. De Graaffweg, Dreef en Gildeweg is naar verwachting niet voor medio 2020. De bewoners van de seniorenwoningen aan Waardeel, Ds. De Graaffweg, Dreef en Gildeweg  kunnen rekenen op zorgvuldige begeleiding en vergoedingen. In persoonlijke gesprekken bespreken we de woonwensen met de bewoners en zoeken we passende oplossingen.

Nieuwbouwplan ontwikkelen met bewoners

Op de plek van de seniorenwoningen wil Sité betaalbare, energiezuinige en comfortabele woningen terugbouwen. Deze nieuwbouw is speciaal geschikt voor 55-plussers en mensen met een fysieke beperking. De huidige huurders uit deze doelgroep die willen terugkeren in de nieuwbouw op de huidige locatie, kunnen meedenken over de nieuwbouw. Hiervoor wordt een klankbordgroep opgericht.