Nieuw meldpunt woningvervuiling voor inwoners gemeente Doetinchem

[28-03-2024] Sterk vervuilde en overvolle woningen zijn een groeiend probleem, ook in onze gemeente. Veilig en prettig wonen is dan vaak niet meer mogelijk. Het vroegtijdig in beeld krijgen én oplossen van deze complexe situaties, met passende ondersteuning voor de bewoner, vraagt om een gecoördineerde aanpak en nauwe samenwerking tussen partijen. Sité, Buurtplein en de gemeente Doetinchem hebben daarom een aanpak ontwikkeld om woningvervuiling tegen te gaan en actief aan te pakken. Onderdeel hiervan is een meldpunt voor inwoners. Zij kunnen helpen bij het vroegtijdig opsporen van (ernstige) woningvervuiling en daarom is het belangrijk dat zij weten wat de signalen zijn van woningvervuiling en waar zij een melding kunnen maken als zij zich zorgen om iemand maken. Daar is het meldpunt woningvervuiling & hoarding voor bedoelt. 

Centraal meldpunt woningvervuiling en hoarding

Dit meldpunt zorgt ervoor dat alle signalen op één plek, bij Buurtplein, binnenkomen. Zo krijgen we een beter overzicht van de situatie in de gemeente Doetinchem en kunnen we effectiever hulp bieden aan mensen in een sterk vervuilde of overvolle woning. De nauwe samenwerking met diverse partners, zoals BUHA, zorgaanbieders, schoonmaakbedrijven en andere professionals, is heel belangrijk voor het succes van de aanpak. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen we efficiënter werken en beter inspelen op de behoeften van onze huurders en hun omgeving.

 

Signalen van woningvervuiling

Hoe weet je of sprake is van ernstige woningvervuiling of hoarding? 

Let, naast veel spullen, afval in huis en/of tuin, stankoverlast of ongedierte, op de volgende signalen:

  • Bewoner is erg op zichzelf en wil je niet binnenlaten.
  • Gordijnen zijn vaak gesloten, waardoor niet naar binnen kan worden gekeken.
  • De bewoner komt weinig buiten of laat zich niet zien.
  • De bewoner ziet er onverzorgd uit.  

Samenwerking partners van groot belang

Woensdag 27 maart organiseerden Sité, Buurtplein en gemeente Doetinchem een gezamenlijke bijenkomst, als officiële start van de Doetinchemse aanpak voor woningvervuiling en hoarding en bood medewerkers van diverse organisaties de gelegenheid om kennis te maken met het meldpunt en ervaringen uit te wisselen. De positieve reacties en gesprekken met de verschillende partners deze middag, benadrukken het belang van samenwerking in de juiste aanpak voor mensen die in een vervuilde woning wonen of een verzamelstoornis hebben.


Hoe melden?

Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving, omdat de woning erg vies is of vol staat met spullen? Heeft u het idee dat diegene hulp nodig heeft bij het opruimen of schoonhouden van de woning? Maak een melding door een e-mail te sturen naar meldpuntwoningvervuiling@buurtplein.nl. Uw melding komt binnen bij de buurtcoaches van Buurtplein en wordt vertrouwelijk in behandeling genomen. Ook als u een vraag heeft over woningvervuiling of hoarding, kunt u via dit mailadres contact opnemen met het meldpunt.

Het meldpunt brengt samen met de betrokken partners de situatie in beeld. Aan de hand daarvan wordt gekeken welk maatregelen nodig zijn om de situatie weer veilig en leefbaar te maken. En met welke urgentie dit wordt uitgevoerd. Wanneer de situatie weer op orde is, wordt uiteraard ook besproken welke nazorg en/of monitoring nodig is om terugval te voorkomen.