Komt u in aanmerking voor de energietoeslag 2022?

[29-03-2022] De overheid heeft een energietoeslag in het leven geroepen. Deze toeslag is bedoeld voor mensen met een lager inkomen die het extra lastig hebben door de hoge energieprijzen. Dit is wat er nu bekend is over de aanpak van de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Oude IJsselstreek bij het uitkeren van de energietoeslag. 

Doetinchem

De gemeente Doetinchem heeft besloten dat inwoners uit de gemeente die een bijstandsuitkering ontvangen, uiterlijk 1 april 2022 € 800 energietoeslag ontvangen. Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die geen bijstandsuitkering ontvangen, ontvangen deze vergoeding ook. Vanaf 4 april 2022 kunnen zij een aanvraag doen via de website van de gemeente Doetinchem. Daar is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden en uitzonderingen.

Oude IJsselstreek 

In de gemeente Oude IJsselstreek is de toeslag van 800 euro bestemd voor huishoudens met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Inwoners die in aanmerking komen voor de financiële tegemoetkoming en in de eerste week van april niets ontvangen hebben, kunnen vanaf 8 april een aanvraag indienen. Voor het indienen van een aanvraag verschijnt na 7 april een formulier op de website van de gemeente Oude IJsselstreek. Daar is ook ​meer informatie te vinden.

Bronckhorst

Inwoners met een bijstanduitkering en andere minima die bekend zijn bij de gemeente Bronckhorst ontvangen de energietoeslag van 800 euro in twee delen van 400 euro. Binnenkort verstrekt de gemeente ook meer informatie over hoe andere minima de energietoeslag kunnen aanvragen. Dit is dan te vinden op de website van gemeneente Bronckhorst