Huurders denken via duurzaamheidsspel mee met Sité

[15-04-2022] Welke keuzes moet Sité maken in het verduurzamen van de woning en woonomgeving? Via een duurzaamheidsspel vroegen we eind maart huurders welke keuze zij zouden maken. Hebben zij voorkeur voor isolatiemaatregelen? Of vinden huurders ‘van het gas af’ belangrijker? Of kiezen ze voor zonnepanelen? De resultaten van dit duurzaamheidsspel sterken ons in onze gekozen strategie. 

Op 30 maart speelden 13 huurders in drie groepen een duurzaamheidsspel. Iedere huurder kreeg voor het spel een stapeltje fiches (fictief geld). Hiermee kon worden ingezet op vier duurzaamheidsthema’s: Minder energieverbruik & lagere kosten door renovatie, Schone energiebronnen, Klimaat-adaptatie & biodiversiteit of Duurzaam & Circulair bouwen. Het werd een levendige avond met discussie, plezier en uiteindelijk op veel punten toch overeenstemming. 

Minder energieverbruik en schone energiebronnen  

De meeste huurders vinden het belangrijk dat Sité inzet op minder energieverbruik & lagere kosten door renovatie. Ook werden veel fiches ingezet op het thema Schone energiebronnen, met maatregelen om het gebruik van gas te verminderen en het benutten van andere energiebronnen.    

Huurders kiezen voor isoleren en zonnepanelen 

Isoleren van woningen vinden de huurders een goede maatregel. Of we daarbij moeten inzetten op 200 woningen per jaar volledig isoleren of 400 woningen per jaar gedeeltelijk, daarover waren de meningen verdeeld. Deze keus bleek lastig.  

Zonnepanelen als schone energiebron vinden de huurders een goede oplossing. Ook werden fiches ingezet op maatregelen om van het gas af te gaan. De hoge energiekosten zien huurders duidelijk als zorg. En door isolatie en zonnepanelen neemt het gasverbruik af en kunnen die maandlasten dalen.  

De duurzaamheidsstrategie van Sité 

Bij Sité vinden we het belangrijk dat onze woningen betaalbaar zijn en dat ze op de toekomst zijn voorbereid. We bouwen nieuwe energiezuinige woningen en verbeteren onze bestaande woningen. Sité kiest ervoor om te beginnen met het verbeteren van woningen met de hoogste energielasten. Daarvoor isoleren we jaarlijks ongeveer 200 tot 250 woningen en brengen ventilatie en zonnepanelen aan.  

De resultaten van dit duurzaamheidsspel bevestigen dat we op de goede weg zijn en scherpen ons bij de keuzes die we nog moeten maken. 

Een spelavond met waardevolle gesprekken 

Het duurzaamheidsspel bleek een prettige manier om huurders te betrekken bij de keuzes waar we voor staan. Het was een energieke avond. Tijdens de bijeenkomst luisterden we naar de argumenten. Zo horen wat er speelt en leeft bij onze huurders. En dat helpt ons in het maken van de juiste keuzes.  

Het basisspel is ontwikkeld door Platform 31 en is samen met Sité uitwerkt.