Els Birkenhäger vertrekt als bestuurder Sité

[09-11-2023] Els Birkenhäger verlaat Sité in het voorjaar van 2024 om verder te gaan als ondernemer.

De Raad van Commissarissen: “Els heeft in de ruim twaalf jaar die zij als manager en later directeur-bestuurder aan Sité verbonden was op authentieke wijze haar stempel gedrukt op het profiel van Sité: aanspreekbaar, voortdurend op zoek naar verbinding met andere partijen in de regio en -in tijden waarin corporaties voor steeds grotere uitdagingen kwamen te staan- een scherp oog voor de korte en lange termijn. Dit altijd met het belang van de huurders en de opgave van Sité voor ogen.

Het recente visitatierapport oordeelt zeer positief over de maatschappelijke impact van Sité. Dit is een prestatie van de gehele organisatie, maar als Raad van Commissarissen herkennen we hierin ook nadrukkelijk de opbrengst van Els haar inzet. Een erkenning die meer dan verdiend is en een mooie kroon op haar werk bij Sité. Daarmee ligt er ook een solide fundament voor haar opvolger. De Raad van Commissarissen is er dan ook trots op dat Els zich -met dit resultaat- zo lang voor de huurders en de opgave van Sité heeft ingezet.”

Els heeft met enorm veel plezier bij Sité gewerkt. Zij roemt Sité als enthousiaste club die zich elke dag weer met veel energie inzet voor het brede terrein van de volkshuisvesting. Zij vertelt: “Zo’n sterke en energieke organisatie helpt enorm als je, zoals Sité, een positie in wilt nemen in de regio”. Els ziet het verbinden van de ontwikkelingen in de krachtige Achterhoek met de organisatie van Sité als belangrijke taak. Een goede relatie met de gemeenten is daarbij cruciaal. “Ik ben best trots op het duurzame partnerschap dat we hebben opgebouwd met zowel Doetinchem als Bronckhorst, evenals met onze huurdersvereniging Siverder. Samen hebben we veel mooie en vernieuwende projecten van de grond gekregen”.

Els blijft tot begin maart aan als bestuurder. De RvC streeft naar een soepele overgang. Binnenkort volgt via social media meer over de wervingsprocedure.

De RvC wenst Els alle goeds voor de nieuwe weg die zij komend voorjaar inslaat.