Drie Uuthuuskes in De Huet

[24-08-2021] In de wijk De Huet in Doetinchem gaat Sité drie Uuthuuskes plaatsen. Duurzame, compacte en betaalbare woningen voor jongeren. De Uuthuuskes worden in het voorjaar van 2022 geplaatst.

Op dit moment is er een grote vraag naar woonruimte in de Achterhoek. De druk op de woningmarkt neemt de komende jaren nog verder toe. “Sité wil graag voorzien in die woningbehoefte”, vertelt Els Birkenhäger, directeur van Sité. “De verwachting is wel dat de vraag naar woonruimte op de langere termijn afneemt. Dat vraagt om flexibiliteit. Verplaatsbare woningen kunnen daarvoor een oplossing bieden.“ Aan het Dilleveld, in de wijk De Huet in Doetinchem, gaat Sité Woondiensten een eerste project starten met Uuthuuskes.
 
Betaalbaar en duurzaam
Els Birkenhäger is trots op het nieuwe concept van de Uuthuuskes. “Een Uuthuuske is een duurzame en betaalbare huurwoning. Met een oppervlak van ca 54 m2 zijn ze heel geschikt als woning voor jongeren. De woningen hebben een woonkamer/keuken, badkamer, slaapkamer en berging. Op het dak komen maar liefst 20 zonnepanelen. De huurprijs ligt rond de € 560,- euro per maand (excl. servicekosten). Afhankelijk van het inkomen is huurtoeslag mogelijk.”
De Uuthuuskes worden in de fabriek gemaakt door bouwbedrijf Wam & Van Duren uit Winterswijk. Ook de inbouw, zoals het sanitair en de keuken, worden al in de fabriek geplaatst. De kant en klare woning wordt vervolgens binnen een dag op locatie geplaatst.
 
De gemeente Doetinchem heeft ook enthousiast gereageerd op dit initiatief van woningcorporatie Sité. “Als gemeente vinden wij het belangrijk dat er voor alle leeftijdscategorieën woningen zijn in onze stad en dorpen. Zeker ook voor jongeren”, reageert wethouder Ingrid Lambregts. In de gemeente Aalten zijn kort geleden al enkele Uuthuuskes geplaatst. “Daar was de jeugd zeer geïnteresseerd. Wij als gemeente zijn blij dat Sité nu als eerste woningcorporatie in de Achterhoek dit initiatief neemt.”
 
Jongeren uit De Huet krijgen voorrang
De doelgroep voor de woningen zijn startende jongeren uit Doetinchem in de leeftijd van 23 tot 28 jaar. “Met deze woningen bieden we jongeren een mooie kans om de eerste stap in hun wooncarrière te zetten”, aldus Els Birkenhäger. Later dit jaar start de inschrijving. “Jongeren uit de wijk De Huet krijgen voorrang. Bij de inschrijving vragen we de jongeren om aan te geven waarom zij aan het Dilleveld willen wonen. En minstens zo belangrijk: wat zij kunnen betekenen voor de buurt. We dagen de jeugd hiermee dus nadrukkelijk uit.” De jongeren krijgen een huurcontract van maximaal 5 jaar.
 
Proefproject
De realisatie van deze duurzame flexibele huisvesting is voor Sité een proef. Het is een proef naar hoe we jongeren nu een goede start kunnen geven voor een mooie toekomst in de Achterhoek”, vindt Birkenhäger: “We onderzoeken of deze flexibele woningen hieraan kunnen bijdragen. Sité onderzoekt daarnaast of op meerdere plaatsen Uuthuuskes gerealiseerd kunnen worden.”
 
In overleg met omwonenden
Els Birkenhäger benadrukt dat Sité omwonenden graag betrekt bij de voorbereiding van dit project. “Zij wonen immers in deze buurt. Eerder deze zomer is met omwonenden gesproken over de plannen. Door Site is toegelicht hoe de Uuthuuskes eruit gaan zien. Ook is aan omwonenden gevraagd wat belangrijke aandachtspunten zijn bij de bouw en bij de verhuur. Omwonenden reageerden enthousiast op het ontwerp.”