De Achterhoekse corporaties slaan handen ineen voor tests met biobased isolatie in 2024

[08-01-2023] Organisaties vanuit de hele keten, van bouwers tot boeren, hebben zich onder de noemer ‘Samen Biobased Bouwen’ verenigd om zich samen in te zetten voor een eerlijke en duurzame keten. Vanuit deze samenwerking zijn woningcorporaties Sité, Wonion, Plavei, ProWonen en De Woonplaats tot een overeenkomst voor verschillende testprojecten gekomen. De test wordt gestart met het isoleren van zolders door het inblazen van stro. Als dit goed en gecertificeerd blijkt te kunnen staan er ruim 160 woningen met biobased isolatie op de planning voor 2024.

Aardgasvrije woningen en circulaire samenleving

Er ligt een enorme opgave voor ons als het gaat om renovatie en verduurzaming van onze woningvoorraad. Wij vinden het daarbij belangrijk dat onze woningen op de toekomst zijn voorbereid. De opwarming van de aarde en het toenemende wereldwijde tekort aan grondstoffen, dwingen ons om zuiniger en zorgvuldiger om tegaan met de aarde. Daarom werken we aan het aardgasvrij maken van onze woningen en de overgang naar een circulaire samenleving (een samenleving waarbij we inzetten op het hergebruik van producten en grondstoffen en waardeverlies minimaliseren). Het toepassen van biobased isolatiematerialen, waaronder isolatie door het inblazen van stro, past hierbij. 

Stro van Achterhoekse boeren

Samen Biobased Bouwen streeft naar een ‘van land tot pand’ model, waarbij het uitgangspunt is dat landschap waardevol is en blijft. Door korte transparante ketens binnen Samen Biobased Bouwen kan met boeren een langjarige overeenkomst aangegaan worden. Stro voor deze testprojecten komt dan ook van Achterhoekse boeren. In het samenwerkingsverband zijn tien boeren betrokken, die allen als rustgewas drie hectare zaaien. De eerste oogst staat voor juni gepland, zodat er genoeg voorraad is voor het laatste halfjaar van 2024.