De Achterhoekse corporaties hebben ruim 3200 mensen een betaalbaar huis geboden in 2022

[3-4-2023] Het afgelopen jaar hebben de Achterhoekse corporaties 1.778 huishoudens blij gemaakt met een huurwoning in de Achterhoek. Dat zijn ruim 3.200 mensen. We zijn blij dat we, via ThuisindeAchterhoek.nl, al deze mensen een betaalbaar huis hebben kunnen bieden.

Groeiende vraag

De groeiende vraag naar woningen hield in 2022 voor alle doelgroepen aan, terwijl het woningaanbod door de stagnerende woningmarkt beperkter werd. De doorstroming vanuit een huurwoning naar een koopwoning was beperkt. Dit leidt tot minder verhuizingen en dus minder nieuwe verhuringen.

Wij spannen ons in voor voldoende beschikbare huurwoningen

Om woningzoekenden een thuis te kunnen bieden, monitoren we de slaagkansen en leveren maatwerk waar nodig. Ook zetten we in op de bevordering van de doorstroming. Onder andere door de bouw van nieuwe woningen. Lokaal en regionaal zijn afspraken gemaakt over een toename van onze nieuwbouwopgave. Maar ook door de toewijzingsregels aan te passen, zodat het treintje met verhuizingen na een opzegging zo lang mogelijk is.

Aandacht voor woonmogelijkheden, betaalbaarheid en verhuurbaarheid in de regio

We zijn er trots op dat we in 2022 zijn gekomen tot één set toewijzingsregels voor de woningen die via Thuis in de Achterhoek worden aangeboden, met uitzondering van De Woonplaats (omdat zij ook bezit buiten de Achterhoek heeft en daarom andere toewijzingsregels kent). Dit maakt het het gebruik van Thuis in de Achterhoek voor de woningzoekenden eenvoudiger en transparanter. Begin 2023 zijn we hiermee gaan werken. Met een nieuw woonruimteverdeelsysteem en de nieuwe toewijzingsregels lossen we de schaarste aan huurwoningen niet op. Wel denken we dat we hierdoor de beschikbare huurwoningen in de Achterhoek zo optimaal mogelijk inzetten. Samen blijven we zoeken naar een goede balans tussen woonmogelijkheden, betaalbaarheid en verhuurbaarheid in de hele regio met aandacht voor lokale verschillen.

Zoektijd woningzoekenden

We zijn op dit moment nog steeds in staat om actief woningzoekenden gemiddeld binnen een jaar aan een woning te helpen. In 2022 lukte dit binnen 10,1 maanden. Dit vinden wij acceptabel. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat een gemiddelde zoektijd betekent dat de ene woningzoekende een kortere zoektijd heeft en voor andere woningzoekenden de zoektijd oploopt. Hier hebben we oog voor.

Thuis in de Achterhoek

Het woningaanbod van de corporaties in de Achterhoek wordt gepubliceerd op www.thuisindeachterhoek.nl. Bent u benieuwd naar de exacte cijfers van Thuis in de Achterhoek? In het jaarverslag vindt u alle cijfers en bijzonderheden over de verhuringen in 2022 overzichtelijk weergegeven. Het volledige jaarverslag van 2022 leest u hier.