Bewoners Van Enst-, Remmelink- en Seinhorststraat kiezen voor verduurzaming en gasloze woningen

De renovatie van de woningen aan de Van Enst-, Remmelink- en Seinhorststraat in Doetinchem gaat komend najaar van start. Een ruime meerderheid van de bewoners heeft ingestemd met het renovatieplan. 

Het plan is tot stand gekomen dankzij de inbreng van bewoners. Met een compleet pakket aan maatregelen maken we de woningen comfortabel en energiezuinig. Er is een modelwoning ingericht waar de toekomstige bewoners een goed beeld te krijgen van hoe hun woonhuis eruit komt te zien. Er wordt gewerkt met zogenaamde bewonerspunten die men ‘op maat’ kan inzetten. De één zet die punten in voor bijvoorbeeld de aanschaf van inzethorren, de ander voor inhuur van een klusjesman. Daarmee komen we tegemoet aan de persoonlijke, extra wensen.

Voor Sité is dit het eerste renovatieproject waarbij alle woningen in een complex ‘van het gas afgaan’.