Afscheid Els Birkenhäger als bestuurder Sité

[11-03-2024] Sité heeft afscheid genomen van Els Birkenhäger, als directeur-bestuurder van Sité. Zij heeft in de ruim twaalf jaar die zij aan Sité verbonden was en sinds 1 november 2018, als directeur-bestuurder, op haar authentieke wijze richting gegeven aan het werk van Sité. Els Birkenhäger gelooft dat we samen het verschil kunnen maken. Zij was dan ook ons inspirerend motivator achter Sité, de aanspreekbare verhuurder. Voortdurend op zoek naar verbinding met andere partijen in de regio, met het belang van huurders en de opgaven van Sité voorop. Op 8 maart 2024 nam Els Birkenhäger afscheid van Sité.

Kwaliteitsimpuls straatbeeld Doetinchem en Bronckhorst

Geleid onder de inspirerende visie van Els, ontwikkelde Sité zich tot een aanspreekbare verhuurder. Het luisteren naar en het samenwerken met huurders en partners is verweven in al ons werk. Eén van de vele momenten waarop we luisteren naar huurders is voorafgaand en gedurende de aanpak van woningen. En Sité heeft, onder de bezielende sturing van Els, flink geïnvesteerd in de kwaliteit van woningen en in het energiezuiniger en zelfs klimaat positiever maken van woningen vanuit een brede duurzaamheidsambitie. Naast het verduurzamen en verbeteren van huizen, bouwden we nieuwe woningen en zette Els zich in voor het behoud van sociale huurwoningen voor de Achterhoekse volkshuisvesting, door de overname van meer dan 180 woningen van corporatie Mooiland. Het straatbeeld in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst heeft een flinke kwaliteitsimpuls gekregen tijdens de bestuursperiode van Els Birkenhäger.
  

Duurzame partnerschappen

Als verbinder pur sang, bouwde Els aan een omvangrijk netwerk met andere partijen in de regio. Zo zijn er de afgelopen jaren duurzame partnerschappen met de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst en met huurdersvereniging Siverder ontstaan. Els was voorzitter van de Achterhoekse corporaties én trotse Achterhoek Ambassadeur en daarom was zij ook lid van de Achterhoek Board. Ze hield daarbij altijd het belang van de huurders én opgaven van Sité voor ogen.
 

Opvolger in beeld

De wervingsprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder is eind 2023 in gang gezet en een nieuwe bestuurder is in beeld. We hebben er vertrouwen in hem of haar rond de zomer te mogen verwelkomen. In de tussentijd houdt Sité koers, onder leiding van een tijdelijk, waarnemend bestuur, gevormd door het huidige managementteam, Michèle de Ruiter en Vincent Bartels.