Eerdere onderzoeken Klantenpanel

Klantpanel 2017 Huurdersonderhoud

Het klein onderhoud in uw woning, zoals reparaties aan bijvoorbeeld de doucheslang, handgrepen of het ontstoppen van leidingen in de woning, is voor rekening van de huurder.
Verder is bijvoorbeeld het schilderwerk binnen, het schoonhouden van balkons en het onderhoud van de tuin een verantwoording van de huurder.

Om dit huurdersonderhoud te stimuleren zijn onder de noemer “Klaar die klus” een aantal activiteiten uitgevoerd zoals het uitvoeren van klussen bij huurders met een bijzondere prestatie. Ook zijn er klusfilmpjes gemaakt.

Aan het klantpanel zijn vragen voorgelegd om te weten hoe belangrijk huurdersonderhoud  is en welke verwachtingen er zijn van Sité. Hieronder vindt u de reacties van het panel.

De reacties

Gemiddeld kost het de panelleden niet veel maar ook niet weinig moeite om het huurdersonderhoud uit te voeren. Daarbij speelt mee dat bijna de helft aangeeft lid te zijn van het Servicefonds. Bijna 60% van de deelnemers aan dit onderzoek vindt dat Sité niet meer hoeft te doen dan dat zij nu doet. Van de deelnemers die vinden dat Sité meer zou moeten doen kan hun advies worden samengevat met: “Helpen waar het nodig is; handhaven waar het moet.”

Ook bij de activiteiten kwam naar voren dat het Servicefonds bij een deel van de huurders onbekend is. Sité geeft daarom op meerdere manieren extra bekendheid aan de inhoud van het Servicefonds