Eerdere onderzoeken Klantenpanel

Leden van het digitale Klantpanel krijgen maximaal twee keer per jaar een enquête van ons via e-mail. De onderzoeken kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals inbraakpreventie of energiebesparing. Dit helpt ons beter in te spelen op de wensen en behoeften van onze klanten.

Klantpanel 2020 Lang zelfstandig wonen

Wij hebben de leden van het panel gevraagd welke (mogelijke) uitdagingen zij zien bij het lang zelfstandig wonen.  Bijna 130 leden van het panel vulden de enquête in. Hiervan gaf ongeveer een kwart aan belemmeringen te ervaren in het doen van dagelijkse dingen in en rondom de woning.

Wij ontvingen veel goede tips. Bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van de badkamer en het toilet. En over welke klusjes in en om het huis lastiger zijn als bewoners een jaartje ouder worden.
Deze tips gebruikt Sité om bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen bij het lang zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld zoals wij al doen bij bewoners van 65 jaar of ouder of met een fysieke beperking, waarvan we de woning gaan renoveren. Die bieden wij een duurzaam thuis pakket aan. Gratis of tegen een lagere prijs kunnen zij handige aanpassingen laten uitvoeren aan hun woning.