Mijn Sité
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Ik wil medehuurder worden

Gelukkige of trieste omstandigheden kunnen de samenstelling van uw huishouden veranderen. Een huwelijk, echtscheiding of een sterfgeval hebben gevolgen voor het huishouden. En gevolgen voor uw huurovereenkomst. Wie niet met de huurder is getrouwd of een geregistreerd partner is, kan alleen onder onderstaande voorwaarden medehuurder worden.

Voorwaarden
Om medehuurder te worden moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
1. U heeft tenminste twee jaar onafgebroken het hoofdverblijf in de woning gehad en voert met de huurder een duurzaam gemeenschappelijke huishouding. Een onderhuurder kan nooit medehuurder worden.
2. De aanvraag mag geen truc zijn om op korte termijn huurder van de woning te worden.

Wat is een duurzame gemeenschappelijke huishouding
Een gemeenschappelijke huishouding houdt in dat u samen in de woning woont en de kosten van de huishouding deelt. Duurzaam wil zeggen dat de gemeenschappelijke huishouding is gericht op de toekomst. Het is de bedoeling dat u altijd samen blijft wonen.

Inwonende kinderen medehuurder?
Inwonende kinderen worden in principe geen medehuurder. In de relatie tussen ouders en kinderen is in de meeste gevallen geen sprake van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding. Normaal gesproken verlaat een kind op een bepaald moment de ouderlijke woning. Onder bepaalde voorwaarden kan een kind bij ons wel medehuurderschap aanvragen: 
1. Een kind is 35 jaar of ouder en woont zijn hele leven bij zijn ouders. Hij/zij moet de intentie hebben om voor altijd bij zijn ouders te blijven wonen. Het bereiken van deze leeftijd geeft niet automatisch het recht voor medehuurder schap.
2. Een kind dat zijn vader of moeder verzorgt en hierdoor weer thuis moet wonen. Dit moet aangetoond worden door een verklaring van een medisch specialist.
3. Bijzondere omstandigheden.

Hoe vraag ik medehuurderschap aan?
U vraagt medehuurderschap aan via MIjnSité. Let op: bij huwelijk of geregistreerd partnerschap is de partner automatisch medehuurder. U hoeft dan formeel niets te regelen.

Hoe behandelt Sité Woondiensten de aanvraag?
Sité Woondiensten controleert of er sprake is van een duurzaam gemeenschappelijke huishouding. Verder moet duidelijk zijn dat medehuurderschap niet een doel is om snel aan een woning te komen, bijvoorbeeld omdat de hoofdhuurder binnenkort de woning wil verlaten. Bij zorgwoningen of aangepaste woningen is het niet gewenst dat een inwonend kind na overlijden de huurovereenkomst voortzet en is medehuurschap niet mogelijk.

Gewijzigde huurovereenkomst
We handhaven de oude overeenkomst. Wel wijzigt de tenaamstelling en valt u onder de laatste Algemene Voorwaarden van Sité Woondiensten. U komt allebei als huurder op de huurovereenkomst, dat geeft de beste rechtsbescherming. Dit betekent dat u samen dezelfde rechten en plichten uit de huurovereenkomst heeft.

Wat gebeurt er als uw relatie is beëndigd?
Bij het beëindigen van een relatie houdt de huurder zijn recht op de woning. Bent u medehuurder? Dan bepaalt u samen met de huurder wie er in de woning blijft wonen en op welke naam de huurovereenkomst dan te staan. Een eenzijdige huuropzegging doorgeven kan via MijnSité.