Subsidie voor het vergroenen van je tuin

De gemeente Doetinchem heeft de subsidieregeling Water en Groen. Met deze regeling geeft de gemeente Doetinchem financiële ondersteuning aan inwoners die hun tuin groen(er) willen maken. Woont u in de gemeente Doetinchem en bent u huurder van Sité? Dan kunt ook u gebruik maken van deze subsidieregeling!  We hebben wel een paar spelregels opgesteld. Deze staan hieronder per subsidieonderdeel vermeld. Meer informatie over de subsidie leest u hier.