Woningruil

Wilt u van woning wisselen met een andere huurder? Dat kan! We noemen dit: woningruil.

Woningruil is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. U gaat zelf op zoek naar een huurder die zijn of haar huis met u wilt ruilen. Dat kan in de Achterhoek zijn maar ook elders in Nederland. Op www.woningruil.nl vindt u landelijke advertenties. 

Voorwaarden voor woningruil

 •  U bent ingeschreven bij Thuis in de Achterhoek als woningzoekende;
 • Uw inkomen past bij de huurprijs;
 • Als u via woningruil een woning bij ons gaat huren volgen wij de passendheidsregels zoals die door de overheid zijn vastgesteld.
 • U heeft geen betalingsachterstand en u bent niet betrokken (geweest) bij woonoverlast;
 • Woningruil gaat altijd in op de 1e dag van de maand;
 • U betaalt de eerste maandhuur, vóór of tegelijk met het ondertekenen van het huurcontract. Dit kan door een overschrijving of per pinbetaling op ons kantoor, maak hiervoor telefonisch (0314) 37 20 00 een afspraak;
 • De nieuwe huurovereenkomst geldt voor minimaal één jaar. Dit betekent dat u de huur in het eerste jaar niet kunt opzeggen;
 • Verlaat u binnen het jaar de woning, dan betaalt u de resterende huur van dat jaar in één keer aan ons.

Huurprijs

Bij onze Klantenservice (0314) 37 20 00 kunt u een indicatie van de huurprijs opvragen.
 

Hoe vraag ik woningruil aan?

Heeft u iemand gevonden waarmee u wilt ruilen, vul dan samen het aanvraagformulier woningruil in. Op het aanvraagformulier staat bij de verschillende situaties welke gegevens we van u en degene met wie u ruilt nodig hebben. Denk hierbij aan een kopie loonstrook, kopie uittreksel van de gemeente of een verhuurdersverklaring. Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen hebben we - naast een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier – in sommige situaties aanvullende gegevens nodig. Op het aanvraagformulier woningruil is per situatie aangegeven welke gegevens dat zijn.

U heeft woningruil aangevraagd. Hoe gaat het verder?

 • Wanneer wij het door beide partijen ingevulde en door beide partijen ondertekende aanvraagformulier, inclusief de juiste en complete (inkomens)gegevens hebben ontvangen, controleren wij met de gegevens die bij ons bekend zijn of u voldoet aan de voorwaarden. Daarna nemen wij telefonisch contact met u op (wij streven ernaar om dit binnen vijf werkdagen te doen). Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan wijzen wij de woningruil af en zijn de volgende stappen niet voor u van toepassing;
 • Wij beoordelen aan de hand van uw inkomensgegevens en de samenstelling van uw huishouden of de woning passend is;
 • Wij plannen een afspraak met de woonmakelaar voor een inspectie in de woning met u. Bij deze afspraak ontvangt u het reactieformulier, hierop vult u uw persoonlijke en betaalgegevens in en u geeft het ingevulde en ondertekende formulier mee aan de woonmakelaar;
 • De datum van de ingang van het huurcontract bepalen we in overleg, maar wel altijd per de 1e van de maand;
 • Als dit zover akkoord is, maken wij met u een afspraak om de huurovereenkomsten te ondertekenen, op ons op kantoor, of in de woning;
 • De huurovereenkomst kan alleen ingaan als u het eerste huurbedrag betaald heeft vóór de sleuteluitgifte;
 • Sité maakt een voorbehoud voor het aangaan van de huurovereenkomst tot beide ruilers de eerste huur betaald hebben en de huurovereenkomst ondertekend hebben.
Technische staat van de woning
 • Bij een woningruil accepteert u de woning in de huidige staat, dit is met de lusten en lasten;
 • Sité verzorgt geen inspectie. Daarom is het belangrijk dat u goede afspraken maakt over de overname in uw woning;
 • U aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor eventuele aanpassingen aan de woning, overnames, schade en beschadigingen;
 • U geeft zelf de meterstanden door aan de betreffende energiemaatschappij. Bevindt de watermeter zich in een algemene ruimte waartoe u geen toegang heeft, dan kunt u contact opnemen met een van onze woonmakelaars.