Woningruil

Wilt u van woning wisselen met een andere huurder? Dat kan! We noemen dit: woningruil.

Woningruil is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. U gaat zelf op zoek naar een huurder die zijn of haar huis met u wilt ruilen. Dat kan in de Achterhoek zijn maar ook elders in Nederland. Op www.woningruil.nl vindt u landelijke advertenties.

Wij stellen de volgende voorwaarden aan woningruil:
  • uw inkomen moet passen bij de huurprijs;
  • er mag geen sprake zijn van huurachterstand of woonoverlast;
  • u staat als woningzoekende ingeschreven bij Thuis in de Achterhoek;
  • de ingangsdatum is altijd per eerste van de maand;
  • nadat alles akkoord is, huurt u de woning voor minimaal één jaar.

Hoe vraag ik woningruil aan?

Heeft u iemand gevonden waarmee u wilt ruilen, vul dan samen het aanvraagformulier woningruil in. Op het aanvraagformulier staat bij de verschillende situaties welke gegevens we van u en degene met wie u ruilt nodig hebben. Denk hierbij aan een kopie loonstrook, kopie uittreksel van de gemeente of een verhuurdersverklaring. Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen hebben we - naast een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier – in sommige situaties aanvullende gegevens nodig. Op het aanvraagformulier woningruil is per situatie aangegeven welke gegevens dat zijn.
 

U heeft woningruil aangevraagd. Hoe nu verder?

Na het beoordelen van de aanvraag en alle ingediende gegevens, maken we afspraken om de te ruilen woning(en) te inspecteren. We bespreken eventuele benodigde reparaties en welke zaken er overgenomen worden. Ook stellen we de ingangsdatum van de woningruil vast.