Urgentie

Is er een noodsituatie en heeft u met spoed een ander huis nodig? Zijn er geen andere oplossingen? Dan bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid om voorrang te krijgen bij de toewijzing van een huurwoning. Om deze voorrang te krijgen kunt u urgentie aanvragen.

Hoe werkt urgentie?
Een woningzoekende met urgentie krijgt voorrang. Daarom wordt een urgentieaanvraag alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend. Uw verzoek wordt alleen in behandeling genomen als u aan een aantal basisvoorwaarden voldoet.

Basisvoorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in het werkgebied van de woningcorporaties van Thuis in de Achterhoek.
 • U staat langer dan één jaar aaneengesloten ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente waar u urgentie aanvraagt.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij: www.thuisindeachterhoek.nl.
 • Uw dringende situatie is ontstaan in het werkgebied van een van de corporaties van Thuis in de Achterhoek.
 • Er is sprake van een acute noodsituatie die u niet zelf heeft veroorzaakt of logischerwijs had kunnen voorkomen.
 • U heeft zelf al actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds.
 • U heeft er alles aan gedaan om zelf voor een woning te zorgen en het is niet te verwachten dat uw noodsituatie binnen zes maanden op een andere manier kan worden opgelost (inclusief kamerverhuur of inwoning bij familie of vrienden).
 • U heeft geen woningaanbod geweigerd.
 • Het is de eerste keer dat u urgentie aanvraagt.
 • U heeft niet eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen.
Heeft u een urgentieverklaring? Dan kunt u daarmee zelf reageren op het woningaanbod. De urgentie is geldig voor de woningen die via het inschrijfmodel worden aangeboden en niet zijn uitgesloten voor urgenten. Reageert u op een woning via het lotingmodel? Dan geldt de voorrang niet. Weigert u een aangeboden woning, dan vervalt uw urgentieverklaring.