(Inkomens)gegevens

Om in aanmerking te komen voor een woning hebben wij een aantal (inkomens)gegevens nodig.

Wij hebben de laatst vastgestelde inkomensgegevens (van de belastingdienst) nodig van alle verhuizende personen. Het inkomen van inwonende kinderen blijft buiten beschouwing. Daarnaast hebben we ook uw recente inkomensgegevens nodig én een uittreksel woonhistorie. Dit laatste document kunt u opvragen bij uw gemeente.

Meer informatie over het aanvragen van een inkomensverklaring vindt u op de website van de Belastingdienst.