Groot onderhoud appartementen aan de Verzetslaan

Sité heeft plannen om de 69 appartementen aan de Verzetslaan klaar te maken voor de toekomst. De appartementen, die verdeeld zijn over twee wooncomplexen, dateren uit 1975 en zijn toe aan groot onderhoud. Zowel de binnenkant als de buitenkant van de woningen wordt daarom aangepakt. Naast verduurzamen, willen we ook het wooncomplex en de directe woonomgeving aanpakken (duurzaamheid/groen, klimaatadaptatie). 

Eind 2022 hebben we bewoners gevraagd wat zij vinden van de woningen en wat er verbeterd kan worden. We hebben bewoners gesproken en informatie opgehaald. Samen met een aannemer onderzoeken we welke werkzaamheden noodzakelijk zijn en wat de beste keuzes zijn voor de renovatie. We voeren hiervoor onderzoeken uit. Dit alles werken we uit in een renovatieplan.