Werken aan een vitale en duurzame Beethovenlaan

Aan de Beethovenlaan in Doetinchem maken twee flats met in totaal 64 verouderde appartementen plaats voor 70 energiezuinige, comfortabele tweekamer- en driekamerappartementen. In 2013 werd duidelijk dat grootschalige renovatie niet mogelijk is voor deze flats, mede door de aanwezigheid van betonrot. Bewoners waren vanaf 2014 op de hoogte van de plannen van Sité om de flats uiterlijk in 2022 te slopen.

Nieuwbouw: 70 betaalbare appartementen geschikt voor starters en 55-plussers
De tweekamerappartementen krijgen een woonoppervlak van 56 m2 en zijn erg geschikt voor starters op de woningmarkt. De driekamerappartementen krijgen een woonoppervlak van ruim 70 m2. Deze appartementen zijn ‘rollatorgeschikt’. Hierdoor zijn ze erg geschikt voor 55-plussers die (alvast) de stap willen maken naar een goed toegankelijke woning en voor mensen die minder goed ter been zijn.

Alle 70 sociale huurappartementen worden sociale huurwoningen met een huurprijs waarbij mogelijk is om huurtoeslag aan te vragen. Het eerste woongebouw (flat 3, blok 1) is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 klaar, het tweede woongebouw (flat 4, blok 2) in het tweede kwartaal van 2024. Thuis in de Achterhoek regelt de verhuur. 

Versterken van de groene woonomgeving 
Bij de realisatie van de twee woongebouwen is er extra aandacht voor de groene omgeving, want groene, natuurinclusieve buurten en wijken hebben de toekomst. Hiervoor zijn al verschillende ideeën, die Sité samen met de gemeente, als belangrijke partner hierin, oppakt. Ook is het plan om buurtbewoners en nieuwe huurders hier zoveel mogelijk bij te betrekken.

Zorgvuldige herhuisvesting van oorspronkelijke bewoners
In 2020 startte de zorgvuldige herhuisvesting van bewoners. Zij kregen de mogelijkheid met voorrang te reageren op woningen via Thuis in de Achterhoek. Waar nodig kregen bewoners extra begeleiding vanuit Sité. Zo vond uiteindelijk iedereen een nieuw thuis. 

Planning 

- Herhuisvesting van bewoners: afgerond.
- Start sloop: voorjaar 2022.
- Start bouw: eind 2022.
- Oplevering eerste woongebouw: eerste kwartaal 2024.