Beethovenlaan

Twee van de vier flats aan de Beethovenlaan in Doetinchem worden in 2022 gesloopt. Bij de renovatie van de vier flats aan de Beethovenlaan in 2013 spraken wij al het voornemen uit om deze flats op termijn te slopen. Door de technische staat van deze flats bleek grootschalige renovatie hier niet mogelijk. De andere twee flats zijn destijds helemaal opgeknapt. 

Uitvoerige begeleiding van bewoners
De gevolgen van een sloopbesluit zijn ingrijpend voor bewoners. Over de begeleiding en ondersteuning van bewoners zijn daarom duidelijke afspraken gemaakt met Bewonersvereniging Siverder. Daarnaast voeren onze wijkconsulenten gesprekken met bewoners om hun woonwensen in kaart te brengen. Zij luisteren naar de wensen van bewoners, helpen hen bij hun keuze en bieden indien nodig maatwerk voor het vinden van een andere woning.
 
Nieuwbouwplan ontwikkelen met bewoners
Samen met de bewoners die uiteindelijk terugkeren naar de Beethovenlaan maken wij een plan voor de nieuwbouw van ongeveer hetzelfde aantal woningen. Met de bouw van de nieuwe appartementengebouwen krijgt de Muziekbuurt een duurzaamheidsimpuls. Zo beschikken de nieuwe appartementen straks minimaal over energielabel A, worden ze CO2-neutraal of zijn ze gereed voor Nul-op de meter. De woningen worden sowieso gasloos gebouwd.

 

Planning 

- Herhuisvesting van bewoners loopt tot eind 2021.
- Start sloop is naar verwachting voorjaar 2022.
- Start bouw is naar verwachting eind 2022.