Welke documenten moet ik inleveren bij een woning aanbieding?

Van alle personen van het huishouden, behalve kinderen, levert u aan:

Voor einde 2018 en begin 2019
 
 Inkomensverklaring 2017 van alle leden van het huishouden behalve kinderen;
 
Toelichting:

  • Betreft een                              “verklaring geregistreerd inkomen 2017”
 
2017
In plaats van een verklaring geregistreerd inkomen mag ook

|                                                          Een online aangevraagde verklaring geregistreerd
                                                          inkomen via “mijn belastingdienst”

           
                                                           Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017  
                                                           Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017
                                                                        
                                                                      
Studenten                                                       DUO verklaring (maximaal 2 studenten per woning) (studiefinanciering is geen inkomen) of
                                                                       BEWIJS VAN INSCHRIjVING aan onderwijsinstelling     
 
Taakstellers                                                     COA verklaring
 
Zorgbehoevende                                             INDICATIE voor verblijf of ADL- assistentie
 
 
Een kopie van de salarisstrook of uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand
(formeel niet ouder dan 6 maanden, maar altijd vragen naar de meest recente);

 
Toelichting:
 
Bij flexwerkers/ uitzendkrachten:                    graag 4  salarisstroken van de afgelopen maanden.
 
Bij weekloners                                                 graag 4 salarisstroken van de afgelopen
                        aaneengesloten 4 weken.
 
Indien bijstandsuitkering                                 graag specificatie van algemene bijstandsuitkering in
                      het kader van Participatiewet
 
 
 
Voor ondernemers:                                         Prognose 2018 of 2019 aan de hand van een
accountantsverklaring
 
 
 
 
Een kopie uittreksel woonhistorie uit de Gemeentelijke Basisadministratie;
 
Toelichting: niet nodig indien het een huurder van ons betreft die langer dan 5 jaar van ons huurt.
 
- Indien u schulden heeft, een afschrift hiervan met bijbehorende betalingsregelingen;
 
- Indien u begeleiding heeft, naam en telefoonnummer instantie en contactpersoon;
 
- Een verhuurdersverklaring*/ Voor koopwoningen een hypotheekhoudersverklaring.
 
Toelichting: verhuurdersverklaring is niet nodig als iemand bij ons huurt.
 
Een hypotheekhoudersverklaring is niet nodig bij eigenaren die meer dan € 50.000 overwaarde hebben.

Was dit antwoord nuttig?

Geef uw beoordeling door middel van sterren:

Hoe kunnen wij u nog verder helpen?