Welke documenten moet ik inleveren bij een woning aanbieding?

Van alle personen van het huishouden, behalve kinderen, levert u aan:

- Meest recente inkomensverklaring (op te vragen bij de belastingdienst).
- Bent u student? Dan levert u daarnaast ook nog een DUO verklaring aan.
- Bent u zorgbehoevend? Dan levert u daarnaast ook uw indicatie aan.
- Woont u via het COA? Dan levert u daarnaast een COA verklaring aan.
- Een kopie van de salarisstrook of uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand.
- Bent u flexwerker? Levert u dan de 4 salarisstroken van de afgelopen maanden in.
- Bent u ondernemer? Levert u dan een jaarprognose in aan de hand van een accountantsverklaring.
- Een kopie van het idientiteitsbewijs van alle leden van het huishouden. Indien u geen identiteitsbewijs van uw kind(eren) heeft, dan  
  volstaat een kopie van de zorgpas van het kind ook.
- Een kopie uittreksel woonhistorie uit de Gemeente Basisadministratie (niet nodig indien u huurder van ons bent). Inwonende kinderen moeten wel een kopie uittreksel woonhistorie aanleveren. De woonhistorie mag niet ouder zijn dan 6 maanden en het huidige adres plus vorige adressen moeten erop staan.
- Indien u schulden heeft, een afschrift hiervan met bijbehorende betalingsregelingen
- Indien u begeleiding heeft, naam en telefoonnummer van de begeleidende instantie en contactpersoon
- Een verhuurdersverklaring (niet nodig als u bij Sité huurt). Maar mag in ieder geval niet ouder zijn dan 3 maanden.
- Heeft u een koopwoning? Dan levert u een hypotheekhoudersverklaring in (niet nodig bij meer dan 50.000 euro overwaarde)
- Staat u onder bewind? Dan is toestemming van de bewindvoerder nodig.

Was dit antwoord nuttig?

Geef uw beoordeling door middel van sterren:

Hoe kunnen wij u nog verder helpen?