Asbest: vragen en antwoorden

In welke woningen is mogelijk asbest aanwezig? 
Dit is in woningen die gebouwd zijn voor 1994. In 1993 werden de gevolgen van asbest ontdekt. Bedrijven mochten geen asbest of asbesthoudende producten meer verkopen, toepassen en bewerken. In de woningen waar asbest voorkomt, is dit mogelijk in golfplaten, vinylvloerbedekking (zeil) en pijpen voor schoorstenen. 
 
Wat is het verschil tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest? 
Hechtgebonden asbest zit goed vast aan andere materialen. Er komen dan nauwelijks vezels vrij. Ook bij bewerking komen deze minimaal vrij. Niet-hechtgebonden asbest zit nauwelijks vast aan andere materialen. De vezels kunnen gemakkelijk loslaten bij aanraking en verwerking. Dit verschil is belangrijk. Als asbestvezels makkelijk vrijkomen kunnen ze in de lucht komen en dat is een risico. Als vezels in de lucht vrijkomen, kunnen ze worden ingeademd. Hechtgebonden asbest zit bijvoorbeeld in riolen en beplating. Niet-hechtgebonden asbest zit bijvoorbeeld in isolatiemateriaal, afdichtingskoord en vinylzeil.  
 
Is er nog asbest aanwezig na asbestonderzoek? 
Na een asbestonderzoek is het zeker mogelijk dat er asbest in uw woning aanwezig is. Een deel van het asbest is zichtbaar, maar er is mogelijk ook asbest aanwezig in bijvoorbeeld de riolering, koven en tussen de plafonds. Zolang asbest goed vastzit, is er niet veel aan de hand en kunnen we het laten zitten. Het is wel belangrijk dat u het niet bewerkt. 
 
Wat is het verschil tussen volledig en onvolledig asbestonderzoek? 
Een volledig onderzoek is een onderzoek, waarbij alle ruimtes in een huis of pand zijn onderzocht. Als een bepaalde ruimte niet geïnspecteerd kon worden, dan is het onderzoek onvolledig. Dit is bijvoorbeeld het geval als asbest tussen de plafonds aanwezig is. 
 
Welke typen asbestonderzoek zijn er?  
> Type O – een quick scan van het pand om eventuele aanwezigheid van asbestverdacht materiaal te indiceren (zonder monstername);
> Non-destructief onderzoek naar direct waarneembaar asbest; 
> Destructief onderzoek naar onvoorziene asbest .
 
Wanneer is asbest gevaarlijk? 
Niet-hechtgebonden kan gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld als het door ouderdom vanzelf uit elkaar valt. Of direct na een illegale sloop of sanering van asbest. Dan komen de asbestdeeltjes vrij die kunnen worden ingeademd. Is dit in uw woning het geval? Neem dan contact met ons op. 
 
Ben je verplicht om asbest weg te halen? 
Zolang asbest goed vastzit, is er niet veel aan de hand en zijn we ook niet verplicht om het weg te halen. Het is wel belangrijk dat u het niet bewerkt. Dus niet boren, breken of hergebruiken. Zo voorkomt u dat er vezels vrijkomen die mogelijk een gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.   
 
Op de meterkastkaart staat dat er een vermoeden van asbest is. Wanneer onderzoekt Sité dit verder voor mijn woning? 
Wij onderzoeken dit als we werkzaamheden in de woning gaan uitvoeren die te maken hebben met deze materialen. Zolang asbest goed vastzit, is het niet gevaarlijk. Het is daarom niet nodig en niet verplicht om het weg te halen. Het is wel belangrijk dat u het niet bewerkt. Dus niet boren, breken of hergebruiken. Zo voorkomt u dat er vezels vrijkomen die mogelijk een gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Heeft u twijfels of vragen, neem dan gerust contact met ons op.   
 
Ik heb door asbest heen geboord, wat moet ik doen?  
Verlaat deze ruimte en neem contact met ons op.  Wij vragen een asbestinventarisatiebedrijf om te onderzoeken of er echt gevaar is. 
 
Wat wordt er bedoeld met cv-pakking in de woonkamer?  
Het asbesthoudend materiaal zit dan ingepakt in de radiator en is dus ongevaarlijk. 
 
Wat mag en moet ik doen met asbest dat in mijn vloerbedekking of andere eigendommen zit? Waar kan ik terecht? 
Neem contact met ons op. Wij verwijderen de vloerbedekking of het zeil met asbest op een veilige manier voor u. U hoeft dit niet te betalen. Wij kunnen ook beoordelen of het kan blijven zitten of dat het verwijderd moet worden. Alles wat direct gevaar oplevert, laten we zeker op een veilige manier verwijderen.  
 
Op de meterkastkaart staat dat er ook asbest kan zitten op andere plekken. Wordt hier verder onderzoek naar gedaan in mijn woning en wanneer? 
Als er mogelijk op andere plekken asbest aanwezig is, dan kunnen wij het aan de buitenkant niet zien. Het kan dan bijvoorbeeld onder laminaat of tegels zitten. Als wij op deze plekken aan het werk gaan, onderzoeken we of er asbest aanwezig is. 
 
Er zit asbest in mijn woning, waarom haalt Sité niet alle asbest nu weg? 
Zolang asbest goed vastzit, is het niet gevaarlijk. Het is daarom niet nodig en niet verplicht om het weg te halen. Het is ook lang niet altijd mogelijk. Als asbest bijvoorbeeld in het dakbeschot zit, kunnen we het niet zomaar weghalen.  
 
 

Was dit antwoord nuttig?

Geef uw beoordeling door middel van sterren:

Hoe kunnen wij u nog verder helpen?