Aanpak woningen Schöneveld Noord

Sité Woondiensten vindt het belangrijk om kwalitatief goede woningen te bieden die aansluiten bij de woonwensen van de bewoners in een prettige woonomgeving. In Schöneveld Noord komen een kleine 250 woningen in aanmerking voor een verbetering. De woningen worden gefaseerd aangepakt.

De aanpak

De huurwoningen aan de Ruyslaan, Heemskerklaan, Piersonlaan, Colijnlaan, Mackaylaan, De Kempenaerlaan, Donker Curtiuslaan, Van Hall Laan en Van Limburg Stirumlaan komen aan bod. Welke werkzaamheden uitgevoerd worden om de woningen weer toekomstbestendig te maken is voor planvorming besproken bewoners. Op basis van bewoners inbreng en de eigen uitgangspunten van Sité is bekeken welk toekomstscenario het beste past in de straat, buurt en wijk.


Planning

Het project is opgedeeld in drie fases.

Fase 1 

Ruyslaan en Heemskerklaan - afgerond.

Fase 2

Piersonlaan en Colijnlaan - afgerond

Fase 3

Mackaylaan, Van Limburg Stirumlaan, Van Hallaan, Donker Curtiuslaan en De Kempenaerlaan - in uitvoering