101 appartementen Rode-Kruisplein: comfortabeler, energiezuiniger en toegankelijker

In april 2022 is gestart met het onderhoud en de verduurzaming van de 101 appartementen seniorencomplex aan het Rode-Kruisplein in Doetinchem. Waar nodig krijgen de bewoners een nieuwe keuken, badkamer en toilet. Daarnaast worden de appartementen energiezuiniger gemaakt en wordt de toegankelijkheid van het gebouw verbeterd. 
 
Ter voorbereiding op de werkzaamheden heeft Sité samen met de aannemer eerst persoonlijke gesprekken gevoerd met bewoners. Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van bewoners, waren we benieuwd hoe zij aankijken tegen de geplande werkzaamheden. Hierdoor weten we hoe we ervoor kunnen zorgen dat bewoners zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld door het inrichten van uitrust- en logeerwoningen. 

Daarnaast vroegen we bewoners wat prettig en minder prettig vinden aan hun woning, en naar wat zij nodig hebben om comfortabel en veilig te kunnen wonen. Deze informatie is zoveel mogelijk verwerkt in het uitvoeringsplan. 

In december 2022 waren de werkzaamheden klaar.