Leerinkstraat: aanpak van 144 woningen 

De huidige appartementen aan de Leerinkstraat zijn gedateerd. Daarom zijn we halverwege 2023 gestart met de groot onderhoud werkzaamheden van drie flats (met lift). De andere drie flats (zonder lift) worden op termijn gesloopt en vervangen door duurzame nieuwbouw.  

Sloop 
Bij Sité hechten we waarde aan diversiteit in huurprijzen en woningen, zodat er voor iedereen een geschikt aanbod is. Daarom hebben we besloten tot de sloop van drie flats (zonder lift) in de Leerinkstraat, met huisnummers 2-142. Deze maken plaats voor moderne, duurzame, levensloopbestendige nieuwbouw. De vrijkomende appartementen worden tijdelijk verhuurd door Gapph/Interveste. 

Bewonersinspraak 
We toetsen herhaaldelijk in een project de mening van onze huurders om te begrijpen wat voor hen van belang is in hun woning en leefomgeving. Dit doen we ook bij de Leerinkstraat. Dit wordt, waar het kan, meegenomen in de plannen en de uitvoering.  

Planning (onder voorbehoud) 
- Sloop drie flats: 2025/2026 
- Nieuwbouw: vanaf 2026