Leerinkstraat: nieuwe, duurzame en levensloopbestendige woningen

Sité gaat in 2025/2026 de 3 flats aan de Leerinkstraat 2 t/m 144 in Doetinchem slopen en vervangen voor moderne, duurzame, levensloopbestendige nieuwbouw.

De 3 flats zijn technisch verouderd. Onder andere vanwege het ontbreken van liften. Er zijn in de toekomst steeds meer woningen nodig voor ouderen. Het bleek echter te kostbaar om de 72 appartementen van deze 3 flats door middel van groot onderhoud, op peil te krijgen voor die ouder wordende doelgroep. Dan is sloop en vervangende nieuwbouw het alternatief. Sloop-nieuwbouw geeft Sité de mogelijkheid om nieuwe moderne, duurzame en levensloopbestendige woningen toe te voegen aan de woningvoorraad van Doetinchem.

Sité heeft gesprekken gevoerd met de bewoners van de flats om te horen hoe het wonen en leven aan de Leerinkstraat bevalt. De bewoners gaven tijdens deze gesprekken in het algemeen aan dat ze er prima met elkaar samen wonen en zijn erg positief over de ligging. Wel gaven veel bewoners aan dat de woningen erg gehorig zijn, ze veel tochtklachten hebben en er onderhoudsgebreken zijn. Overlast van ongewenst bezoek in de bergingen en de algemene ruimtes zorgt voor een onveilig gevoel. De wens voor sloop en vervangende nieuwbouw werd veel genoemd. Al deze input hebben we meegenomen bij het maken van de plannen.

De 3 flats die ernaast staan, aan de Leerinkstraat 146 t/m 288, krijgen in 2023 groot onderhoud.