Leerinkstraat: aanpak van 144 woningen 

De huidige appartementen aan de Leerinkstraat zijn gedateerd. Daarom zijn we halverwege 2023 gestart met de groot onderhoud werkzaamheden van drie flats (met lift). De andere drie flats (zonder lift) worden op termijn gesloopt en vervangen door duurzame nieuwbouw.  

Groot Onderhoud 
De 72 appartementen aan de Leerinkstraat (nummers 146-288) worden aan de buitenkant grondig aangepakt met de volgende werkzaamheden: 

  • Vervangen van de dakbedekking 

  • Reinigen van de gevels 

  • Schilderen van de kozijnen 

  • Vervanging van de badkamer, keuken en het toilet waar nodig 

De wooncomfortverbeteringen omvatten: 

  • Isolatieglas 

  • Isolatie van daken en vloeren 

  • Uitbreiding van de meterkast voor gasloos koken 

  • Verkenning van mogelijkheden voor individuele zonnepanelen en/of zonnepanelen voor de algemene ruimten. 

Sloop 
Bij Sité hechten we waarde aan diversiteit in huurprijzen en woningen, zodat er voor iedereen een geschikt aanbod is. Daarom hebben we besloten tot de sloop van drie flats (zonder lift) in de Leerinkstraat, met huisnummers 2-142. Deze maken plaats voor moderne, duurzame, levensloopbestendige nieuwbouw. De vrijkomende appartementen worden tijdelijk verhuurd door Gapph/Interveste. 

Bewonersinspraak 
We toetsen herhaaldelijk in een project de mening van onze huurders om te begrijpen wat voor hen van belang is in hun woning en leefomgeving. Dit doen we ook bij de Leerinkstraat. Dit wordt, waar het kan, meegenomen in de plannen en de uitvoering.  

Planning (onder voorbehoud) 
- Afronding groot onderhoud: voorjaar 2024 
- Sloop drie flats: 2025/2026 
- Nieuwbouw: vanaf 2026