Gieterijstraat

Zelfstandig wonen met begeleiding

Het pand van Sité Woondiensten aan de Gieterijstraat 5-7-9 in Gaanderen is verbouwd tot woonlocatie van De Lichtenvoorde.  De 12 woningen aan de Gieterijstraat bieden een tussenstap tussen beschermd wonen en zelfstandig wonen.
 

Planning

Dit project is in juni 2019 afgerond.
 

Actueel

Woonvoorziening met zorg in Gaanderen geopend door bewoners