Duurzaam, comfortabel en levensloopbestendig wonen in Drempt

Op drie plekken in Drempt gaat Sité seniorenwoningingen vervangen door 37 energiezuinige levensloopgeschikte woningen.

Het hele plangebied bestaat uit vier deelgebieden:

Deelgebied 1: Kerkstraat 57 t/m 61 (In dit deelgebied bouwt Sité geen nieuwe woningen terug)
Deelgebied 2: Kerkstraat 66 t/m 74 en De Marke
Deelgebied 2: Dreef-Gildeweg en Ds. de Graaffweg
Deelgebied 3: Waardeel

De keuze voor sloop en nieuwbouw is gemaakt omdat de huidige woningen niet meer voldoende aansluiten bij de wensen van bewoners. Financieel gezien was het verbeteren van deze woningen door onderhoud en renovatie niet aantrekkelijk. Daarnaast biedt nieuwbouw de mogelijkheid om de woningen straks ruimer op te zetten dan nu het geval is.

Planning

Het project bestaat uit twee fases.
  • De start van de sloop van de eerste woningen (Waardeel) is naar verwachting in het derde kwartaal van 2021. Na de zomer start ook de sloop van de drie woningen aan de Kerkstraat (57 t/m 61). 
  • De oplevering van de nieuwbouw in de eerste fase is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021.