Sloop- vervangende nieuwbouw

Seniorenwoningen aan de Kerkstraat en de Marke worden vervangen door energiezuinige levensloopgeschikte woningen.

Naast diverse technische gebreken maken vooral het kleine woonoppervlak en kleine ruimten de woningen minder geschikt voor senioren en zorgbehoevenden. De maatregelen die nodig zijn om de seniorenwoningen weer technisch in orde te brengen en te laten voldoen aan de wensen van bewoners, nu en in de toekomst, zijn duurder dan het bouwen van nieuwe woningen. Om die reden heeft Sité besloten de 19 seniorenwoningen aan de Kerkstraat en De Marke te slopen.
 

Nieuwbouwplan ontwikkelen met bewoners

Op de plek van de seniorenwoningen wil Sité betaalbare, energiezuinige en comfortabele levensloopgeschikte woningen terugbouwen. Deze nieuwbouw is speciaal geschikt voor 55-plussers en mensen met een fysieke beperking. Terugkeerders worden bij de ontwerpplannen betrokken.