Mijn Sité
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Start renovatie en verduurzaming flats Caenstraat

Na een periode van voorbereidingen start bouwbedrijf Nijhuis eind oktober de renovatie van de zes flats aan de Caenstraat in Doetinchem, in opdracht van woningcorporatie Sité Woondiensten. De 342 flatwoningen aan de Caenstraat worden door deze grondige opknapbeurt een stuk energiezuiniger. Eind 2018 moeten alle woningen opgeleverd zijn en klaar voor de toekomst.

Sité heeft hoge ambities ten aanzien van het aanpassen van haar woningen voor de toekomst. Claus Martinot, directeur-bestuurder bij Sité, vertelt: ‘De komende tien jaar vernieuwen we ruim 3.000 woningen via (groot) onderhoud en renovatie. We voegen woningen toe en we verversen onze woningvoorraad door woningen te slopen en nieuwe woningen terug te bouwen. Dit doen we in gesprek met onze huurders en sluiten aan hun ideeën en wensen. De grootschalige renovatie van de 342 flatwoningen aan de Caenstraat is hier een belangrijk onderdeel van’.

Verduurzaming 342 flatwoningen Caenstraat
Duurzaamheid blijft een belangrijk speerpunt voor Sité. Martinot: ‘De verduurzaming van de 342 flatwoningen aan de Caenstraat draagt bij aan het behalen van ons doel, namelijk dat onze woningvoorraad in 2021 gemiddeld energielabel B heeft’. Sité voert energiebesparende maatregelen uit aan de flatwoningen aan de Caenstraat. Dit levert meer wooncomfort voor huurders op. Ook worden er zonnepanelen op de daken van de zes flats geplaatst, zodat iedere huurder hier voordeel van heeft.

Blikvangers in Doetinchem
Naast deze duurzame aanpassingen wordt ook onderhoud uitgevoerd en de veiligheid in en rondom de flats aangepakt. Ook het uiterlijk van de flats wordt gemoderniseerd. Bepalend voor het aangezicht van de flats aan de Caenstraat, want daar waar je Doetinchem in- of uitrijdt, ontkom je niet aan het zicht op de flats die ook aan de buitenkant een frisse make-over krijgen. Zo blijven de flats blikvangers in Doetinchem.

Renovatie sluit aan bij wensen bewoners
Tijdens de voorbereidingen voor de renovatie van de flats aan de Caenstraat heeft Sité veel informatie opgehaald bij haar huurders. ‘Als aanspreekbare verhuurder vinden wij het belangrijk om aan te sluiten bij de wensen en ideeën van bewoners. Daarom hebben we zogenaamde ‘portiekgesprekken’ gevoerd met bewoners van de Caenstraat, om de wensen van bewoners op te halen’, vertelt Martinot. Deze gesprekken vormden een eerste stap om te komen tot een maatregelenpakket dat aansluit bij wat bewoners willen. Daarnaast zit Sité regelmatig met een klankbordgroep, een afvaardiging van bewoners van de Caenstraat, om tafel. ‘Naast een brede inventarisatie van de wensen van alle bewoners, hebben wij de plannen die we op basis daarvan hebben gemaakt, getoetst bij deze klankbordgroep. De gesprekken met bewoners en de klankbordgroep zijn de basis geweest voor de plannen zoals deze nu uitgevoerd gaan worden’. Zo gaven bewoners aan last te hebben van tocht in de woning en waren isolerende maatregelen een grote wens. Isolerende maatregelen vormen een belangrijk onderdeel van het renovatieplan. Een ander voorbeeld van een bewonerswens dat als een belangrijk aandachtspunt genoemd werd was het binnenklimaat van de woningen. Als antwoord daarop is het aanbrengen van nieuwe mechanische ventilatie opgenomen in het renovatieplan.

Draagvlak voor plannen
De gekozen aanpak, waarbij ingezet is op het ophalen van bewonerswensen, heeft als resultaat dat er een groot draagvlak is ontstaan voor de renovatieplannen. Na de verbeteringen aan de 342 flats gaan Sité en Nijhuis Bouw ervan uit dat de bewoners nog vele jaren van hun vernieuwde flatwoning en het uitzicht van de Caenstraat kunnen genieten.