Mijn Sité
inloggen
Zoeken
A A A
Menu

Dag van het Huren 2017: driemaal is scheepsrecht!

Ook in 2017 heeft Sité Woondiensten met verschillende activiteiten meegedaan aan de dag van het Huren. De landelijke actiedag vond dit jaar plaats op zaterdag 7 oktober jl. De dag van het Huren 2017 stond bij woningcorporatie Sité in het thema “Klaar die Klus”. Om voor een passende afsluiting van dit jaarthema te zorgen, gingen vijf teams, bestaande uit Sité medewerkers, bij verschillende huurders thuis klusjes klaren. Huurders konden afgelopen jaar deze klusjes zelf opgeven bij de corporatie. De klussen bestonden bijvoorbeeld uit: schilderen, behangen en laminaat leggen. De medewerkers van Sité die niet gezegend waren met klustalent of groene vingers, gingen op pad om met huurders in gesprek te gaan over de dienstverlening van Sité.

Klaar die Klus

Het overkoepelende thema van 2017 Klaar die klus was een groot succes. In juni kregen alle huurders van Sité een uitnodiging om aan de slag te gaan met klussen in en rondom de eigen woning. Waar de huurder hier hulp bij nodig had, kon deze zichzelf of de ander opgeven voor hulp bij het klaren van de klus. Uit de aanvragen, die massaal binnenstroomden, zijn ongeveer 150 klussen uitgevoerd door de vaklieden van Sité. Hierbij werden onze vakmensen geholpen door onze maatschappelijke partners Pauropus en Present. Door breed in te zetten op klussen en hier de hulp van bovengenoemde instanties bij in te roepen, kregen de huurders van Sité passende hulp om verschillende onderhoudsklussen op te pakken. Omdat duurzaam en energiezuinig wonen speerpunten bij Sité blijven, werd tijdens Klaar die Klus ook gekeken naar hoe onze huurders konden besparen op woonlasten. Voor hulp bij het naar beneden bijstellen van de energierekening, kregen de huurders advies op maat van de energiecoaches van het verduurSaam energieloket. De energiecoaches hebben tijdens de themaweken tientallen gratis adviesgesprekken met huurders van Sité gevoerd.

Dag van het Huren in Nederland
De derde dag van het Huren op het rij vond op 7 oktober jl. plaats. De belangstelling voor deze dag neemt elk jaar toe, volgens de overkoepelende brancheorganisatie Aedes. De nationale dag van het Huren zorgt ervoor dat er landelijk meer bekendheid komt voor het werk van woningcorporaties. Belangrijk want meer dan één op de drie huishoudens woont in een huurwoning. Waar Sité de voorgaande jaren verschillende huurders in Doetinchem bezocht, koos Sité er dit jaar voor om haar huurders in Wehl en Drempt een bezoekje te brengen. De dag van het Huren is, zoals voorgaande edities al lieten zien, een mooie gelegenheid voor medewerkers van Sité om dicht bij haar huurders te blijven. Met het afnemen van vragenlijsten maar ook met klussen want waar geklust wordt, kan ondertussen ook worden gepraat. Over hoe huurders de dienstverlening van de woningcorporatie ervaren bijvoorbeeld. Maar ook hoe de huurder tegen het onderhouden van de eigen woning aankijkt, wat ze daar zelf in kunnen betekenen en wat kan Sité daarin anders of beter doen.

Aan de slag met input van huurders
De medewerkers die tijdens de dag van het Huren op pad gingen, waaronder voor deze dag de aangestelde “vliegende keep” directeur Claus Martinot en vertegenwoordigers van huurdervereniging Siverder, hebben dan ook enquête vragen gesteld over deze thema’s. De huurders in Drempt en in Wehl reageerden positief op de huisbezoeken. Bij meerdere huishoudens stond de koffie klaar en werd de tijd genomen voor het geven van input en het voeren van goede gesprekken. Eén huurder was zo enthousiast dat de medewerkers werden bedankt met een doos kaarsen “lichtpuntjes voor de komende donkere dagen”. De input die zaterdag tijdens de ruim 120 gesprekken is verkregen, is voor Sité essentieel omdat Sité zo de wensen van haar huurders helder in kaart kan brengen. Hier kunnen toekomstige plannen of nieuwe jaarthema’s, door de corporatie op afgestemd kunnen worden. Op dit moment wordt alle verkregen informatie verwerkt en zodra deze verwerkt is, wordt de informatie met alle huurders van de woningcorporatie gedeeld.

 

 

Dag van het Huren 2017
Dag van het Huren 2017