Teamleider Control & kwaliteit en ICT (fulltime, 36 uur per week)

Initiatiefrijk, verbindend en daadkrachtig
 
Vanuit een aanpassing in onze organisatie is een nieuwe functie ontstaan, Teamleider Control & kwaliteit en ICT. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe collega voor deze uitdagende functie.
 

Sité, de aanspreekbare verhuurder
Sité is een woningcorporatie met ongeveer 7.800 woningen in de gemeenten Bronckhorst en
Doetinchem. Wij vinden het belangrijk dat iedereen goed kan wonen in Doetinchem en in Bronckhorst. Daarom gaan wij voor goede en betaalbare woningen, voor mensen die daar zelf niet of moeilijk in kunnen voorzien. We onderscheiden ons door maximaal in te zetten op maatwerk en door aan te sluiten bij de wensen en ideeën van bewoners. Dit vraagt een manier van handelen die start bij wat mensen willen en niet bij wat de organisatie denkt dat goed voor ze is.
 
Werkzaam zijn in de centrumgemeente Doetinchem vraagt om een extra inzet in het sociaal domein; kwetsbare mensen willen vanwege het aanbod aan zorg en voorzieningen graag in deze centrumgemeente wonen. In Bronckhorst spelen andere kwesties: hier neemt de bevolking nu al af en is het de kunst om de kernen leefbaar te houden. Sité draagt bij aan de opgaven in deze gemeenten en de regio. Mensen staan centraal in al ons werk.
 
Kenmerkend voor onze aanpak is: maatwerk, persoonlijk in gesprek, samen optrekken met huurders, bewonersorganisaties en partners.
 
Samenwerking, Sité en Wonion
Samenwerking met gemeenten, zorginstellingen en ondernemers, binnen en buiten de regio, is een belangrijk onderdeel van het succes van onze aanpak; Sité daagt andere organisaties uit om over de grenzen van hun werk/bevoegdheid/aanpak te kijken. Binnen de Achterhoek werken de corporaties op verschillende thema’s en met verschillende intensiteit samen.
 
Daarnaast werken Sité, Wonion en ProWonen nauwer samen om efficiënter te werken, de bedrijfslasten naar beneden te brengen en de kwetsbaarheid te verminderen. Binnen deze samenwerking, gaan Sité en Wonion nog een stapje verder. We werken intensief samen op  thema’s als verhuur en vastgoedontwikkeling -en beheer én op ICT. Wonion is actief in de gemeente Oude IJsselstreek. De organisaties van Sité en Wonion zijn in ontwikkeling. Je wordt uitgedaagd hierin mee te denken en dit kan ook iets betekenen voor de uitvoering van je taken.
 
Ambitie en thema’s
De belangrijkste thema’s voor onze corporatie voor de komende jaren zijn de toenemende vraag naar sociale huurwoningen, duurzaamheid, leefbaarheid, wonen met zorg en nieuwe woonconcepten. Door zo efficiënt en effectief mogelijk te werken willen we deze opgave realiseren.
 
Er is behoefte aan een nieuwe ICT visie en -strategie in onze organisatie. Wat willen we ten aanzien van onze ICT- infrastructuur? Hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen en trends? De ICT strategie moet aansluiten bij de ambities van de organisatie zodat ICT een bijdrage levert aan de organisatiedoelstellingen. De ICT-systemen moeten betrouwbaar en veilig zijn en het resultaat van onze ICT strategie moet in balans zijn met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Wij willen over informatievoorziening beschikken waarbij de juiste informatie op ieder gewenst moment beschikbaar is voor de klant, partner, of medewerker. Een goed doordachte informatie architectuur met aandacht voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid is hierbij onontbeerlijk.
 
Voor control & kwaliteit is de uitdaging de optimalisatie van de kwaliteit van de sturing en beheersing van de organisatie en versterking van de financiële vermogenspositie. Doel is ook het leveren van een hoge toegevoegde waarde in de primaire processen en optimale betrouwbaarheid en transparantie van besturingsproducten en financiële rapportages. Tevens heeft dit team de rol van “financiële waakhond” van de organisatie door scherp toe te zien op en te escaleren bij onregelmatigheden en/of onjuistheden.
 
De afdeling
De afdeling Control & kwaliteit en ICT is gesitueerd binnen het bedrijfsonderdeel Bedrijfsvoering en Beheer.
Het doel van het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering en Beheer is op hoofdlijn het ontwikkelen, adviseren en faciliteren van mensen, organisatie, producten en dienstverlening. Hierbij is er een continue streven naar kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering en dienstverlening met de focus op klanttevredenheid. Behalve control & kwaliteit en ICT horen ook de afdelingen Financiën en Vastgoedbeheer bij het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering en Beheer. De afdelingen worden aangestuurd door een teamleider. De teamleiders worden rechtstreeks aangestuurd door de Strategisch manager Bedrijfsvoering en Beheer.
 
De functie
De teamleider Control & kwaliteit en ICT is hiërarchisch leidinggevende van de medewerkers van control & kwaliteit (de medewerker treasury en financiële consolidatie, de medewerkers financiële consolidatie en de medewerkers kwaliteit en rapportage). De teamleider is ook de hiërarchisch leidinggevende van het team ICT; de systeembeheerder, de functioneel beheerders, de informatiemanager en de medewerkers ICT service-desk. In totaal bestaat de afdeling uit 14 medewerkers.
 
Wat onze interne organisatie betreft versterken we onze opdrachtgeversrol. We zorgen voor een gelijkmatige inzet van mensen en middelen. Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs.
We zetten in op verdere digitalisering en lean werken in balans met oog voor de klant. We verwachten van jou hierin een enthousiasmerende en inhoudelijk ondersteunende rol.
Je bent een stevige gesprekspartner die in staat is om over de grenzen te kijken van de eigen organisatie en daar naar te handelen.
 
 
Jouw profiel
Jij bent een inspirerend leidinggevende met ervaring. Jij bent een netwerker én een verbinder, initiatiefrijk en daadkrachtig.
Je beschikt over een HBO+ werk en denkniveau. We verwachten van jou een inhoudelijk inspirerende rol met goede kennis op het gebied van ICT en affiniteit met control & kwaliteit. Daarnaast verwachten we van jou affiniteit met de (woon)vraagstukken van onze corporatie. Directe werkervaring binnen een woningcorporatie is geen vereiste.
 
Wat bieden wij jou?

  • Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, fulltime (36 uur per week), bij goed functioneren perspectief op een vaste aanstelling;
  • Inschaling in schaal K conform de CAO Woondiensten;
  • Schaal K heeft een startniveau van € 3.836,- en een eindniveau van € 5.185,- ( Dit is een bruto salaris per maand bij fulltime dienstverband);
  • In deze functie heb je de beschikking over een telefoon en I-Pad van Sité;
  • De CAO Woondiensten is bij ons van toepassing;
  • Een leuke functie in een uitdagende organisatie met een informele werksfeer. Naast werkplezier biedt Sité ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
 
Hoe kun je solliciteren?
Heb jij interesse voor deze functie? Stuur jouw cv + motivatie naar Yvonne Smits, Adviseur HRM,  via vacature@swd.nl.  Je kunt reageren tot en met 1 juni 2019.
 
De eerste gesprekken staan gepland op 11 en 21 juni 2019 in de ochtend.
 
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over Sité Woondiensten ook op onze website www.swd.nl.
 
Voor wat betreft de vacature kun je voor inhoudelijke vragen contact opnemen met Berny Gunsing, Strategisch Manager Bedrijfsvoering en Beheer, via telefoonnummer (0314) 37 20 88. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Yvonne Smits, HRM-Adviseur, via telefoonnummer (0314) 37 20 17.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.