Kom werken bij Sité én maak het verschil!

Wil jij iets betekenen voor een ander? Wil je met jouw werk direct bijdragen aan een fijn thuis voor meer dan 16.000 mensen die in circa 8.000 huizen in de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Oude IJsselstreek wonen? Wil jij met jouw werk impact hebben op de Achterhoek? Wil jij werken bij een aanspreekbare verhuurder en onderdeel zijn van een club super leuke collega’s? Kun én durf jij het verschil te maken en ben je initiatiefrijk, flexibel en creatief? Dan zijn we op zoek naar jou! Kom ons team versterken als: 
 • Beleidsadviseur 
 • Strategisch Adviseur Wonen 
 • Strategisch Assetanalist 

Bouw jij mee aan onze droom? 
Onze droom is dat ieder mens een fijn leven heeft. Een belangrijk onderdeel 
daarvan is een fijn thuis. Wij verhuren niet alleen woningen, wij werken aan een fijn thuis met & voor onze huurders. Om dit te kunnen doen, sturen we op drie thema’s: betaalbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid. Deze thema’s bekijken we in samenhang met elkaar. Keuzes bij het ene onderwerp, hebben altijd gevolgen voor het andere onderwerp en dus voor onze huurders. Om goede afwegingen te kunnen maken, hebben we een duidelijk beeld van onze ambitie op deze onderwerpen voor de lange termijn. We hebben jou nodig om ons te helpen onze ambitie te realiseren en met ons te werken aan belangrijke opgaven. 
 
Werk bij Sité en maak het verschil! 
Vanuit onze ambitie om voldoende, betaalbare en duurzame woningen te hebben voor de toekomst, werken we de komende jaren aan: 

 • Het transformeren van onze woningvoorraad, zodat deze beter aansluit bij de (toekomstige)vraag; 
 • Het verduurzamen en verbeteren van de kwaliteit van woningen en wijken; 
 • ​Een slimme verdeling van onze woningen, die past bij de levensfase, manier van leven en het inkomen van onze huurder; 
 • Vitale wijken en dorpen.  

Wil jij het verschil maken voor meer dan 16.000 huurders in de Achterhoek? Werk met ons mee aan deze opgaven en maak met jouw werk verschil! 

Wij zoeken drie strategische toppers 
Herken jij jezelf in de rol van: 

 • Strategisch Adviseur Wonen 

Jij bent een strategisch adviseur met een innovatieve mindset, met actuele en specialistische kennis over wonen en volkshuisvesting. Je bent alert op trends en ontwikkelingen, signaleert deze en haalt maatschappelijke en politieke ontwikkelingen naar binnen, analyseert ze en vertaalt deze naar inspirerende (beleids-)voorstellen. Met jouw kennis leg je verbindingen binnen en buiten Sité. Je staat middenin de samenleving, neemt verantwoordelijkheid en kunt uitstekend samenwerken. Je overziet het speelveld en hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen. Dit zet je in bij de bestuurlijke advisering binnen Sité. Je bent een kei in het vertalen van onderzoeken naar Advies voor de Achterhoek. Je gaat je bezig houden met de prestatieafspraken die we maken met de gemeenten waarin we actief zijn, je geeft hier sturing aan en pakt het bestuurlijk en ambtelijk op. Ook leg je verbinding binnen de Achterhoek en de specifieke samenwerking binnen 8RHK-ambassadeurs. Je adviseert diverse regionale thematafels, bent gesprekspartner bij het volkshuisvestelijk overleg, de regionale woonagenda en de woningmarktmonitor. Je houdt je bezig met verschillende beleidsvelden wonen, waaronder woonruimteverdeling, de woningmarktvisie, de gemeentelijke woonvisie, huurbeleid, doelgroepenbeleid en veerkracht. Je bent bestuurlijk adviseur, maar vervult ook vaak de rol van opdrachtgever richting collega’s. Je hebt een academische achtergrond, analytisch denkvermogen en aantoonbare beleidservaring.  

 • Beleidsadviseur 

Jij bent een inspirerende adviseur die kennis en creativiteit benut om onze ambities en opgaven te vertalen naar helder tactisch beleid en uitvoerbare oplossingen. Jij bent de onmisbare schakel die ervoor zorgt dat beleid praktisch uitvoerbaar is. Je maakt eventueel een implementatieplan en schrijft werkinstructies waar nodig. Je bent ondernemend en overtuigend, proactief en praktisch ingesteld. Jij kunt als geen ander strategisch beleid werkbaar maken. Je staat middenin de samenleving, en hebt actuele en specialistische kennis over wonen en volkshuisvesting. Je neemt verantwoordelijkheid en kunt uitstekend samenwerken. Je levert volkshuisvestelijke inbreng op tactisch niveau en levert je bijdrage op het gebied van wonen en vastgoed. Denk hierbij aan wijkvisies, projectinitiatieven en ons verkoopprogramma. Je weet als geen ander onze strategische ambitie en opgaven te vertalen naar concrete lange termijn doelen en vertaalt deze door naar verschillende uitvoeringsprogramma’s. Je werkt nauw samen met de strategisch adviseurs en je kunt goed schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Je legt makkelijk verbinding, je hebt strategisch werk- en denkniveau (HBO/WO), analytisch denkvermogen en je bent doortastend. Aantoonbare beleidservaring is een pré.  

 • Strategisch Assetanalist 

Jij bent een strategisch assetanalist en een kei in het leggen van verbindingen. Je maakt verbinding van data naar beleid en vervolgens het maken van de tactische vertaalslag van (complexe) strategie naar werkvloer. De focus in deze functie ligt op de verbinding tussen Strategie, Vastgoed en Control & Kwaliteit. Daarnaast voed en adviseer jij beleidsbepalers met de juiste analyses en informatie. Je ondersteunt, gevraagd en ongevraagd, op actuele strategische thema’s. Je bent een onmisbare schakel, want op basis van jouw betrouwbare data baseren wij ons beleid. Jij maakt ingewikkelde data begrijpelijk. Je legt verbanden tussen datastromen afkomstig uit verschillende bronnen. Je kunt goed samenwerken en hebt veel contacten met collega’s van diverse afdelingen. Ook zoek jij je collega’s proactief op. Je onderzoekt, verzamelt en analyseert kwantitatieve en kwalitatieve data en onderzoeksinformatie op zowel woon- als vastgoedgerichte onderwerpen. Je adviseert en rapporteert daarover en bent daarmee van invloed op de strategievorming. Als vanzelfsprekend kun jij als geen ander uit de voeten met rapportage- en rekentools. Daarnaast bouw je deze tools zelfstandig en adviseer je over het gebruik van bestaande of nieuwe tools. Je hebt strategisch werk- en denkniveau (HBO/WO), analytisch denkvermogen, je hebt kennis van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting en vastgoed(sturing) en corporaties in het bijzonder en hebt goede kennis van automatiseringstoepassingen.  

Herken jij jezelf in één van deze rollen? Kom dan bij ons werken en doe met ons mee! 

Waarom jij bij Sité wil werken 
Omdat je iets wilt betekenen voor een ander en jij met jouw werk bij ons direct kan bijdragen aan een fijn thuis voor meer dan 16.000 mensen in circa 8.000 huizen in ons werkgebied. Omdat je van betekenis wilt zijn en in ons werk staan mensen centraal en gaan we betekenisvolle verbindingen aan met onze huurders en partners. Omdat je gepassioneerd bent en je in jouw werk bij ons daadwerkelijk bijdraagt aan mensen aan het wonen helpen en houden en hier het stapje extra voor zet wanneer nodig. Je gaat samenwerken met collega’s en ambassadeurs met hart voor mensen. Daarnaast is Sité een professionele en fijne organisatie om voor te werken: we bieden je uitdagende klussen, ruimte om te bepalen hoe én waar je werkt, we bieden je een prima en marktconform salaris, reiskostenvergoeding, goede pensioenregeling, opleidingsmogelijkheden en je ontvangt een Microsoft Surface en Iphone om je werk goed en overal te kunnen doen. We zijn samen in beweging om mensen een thuis in de Achterhoek te geven. Dat doen we met veel plezier. Vertrouwen en waardering staan voorop en bij twijfel: doen! De collega’s van Sité maken het verschil voor huurders in de Achterhoek! Doe jij met ons mee?! 

Enthousiast geworden? 
Ben je enthousiast over (één van) onze vacatures? Wij spreken je graag! We ontvangen jouw sollicitatie graag uiterlijk 30 mei. Je mag deze sturen naar vacature@swd.nl. Heb je vragen? Bel ons gerust, we geven je graag een toelichting.

Voor vragen over de functies ‘Strategisch Adviseur Wonen’ en ‘Beleidsadviseur’ kun je terecht bij: 

 • Michèle de Ruiter (manager Ontwikkeling en Wonen), via 06 – 12 70 67 50 
 • ​Willeke Marneth (Strategisch Adviseur Vastgoed), via 06 – 51 33 64 40

Voor vragen over de functie ‘Strategisch Assetanalist’ kun je terecht bij: 

 • Monique Stapelbroek (Teamleider Control & kwaliteit en ICT), via 06 – 82 90 57 93 

Voor vragen over de procedure kun je terecht bij: 

 • Yvonne Smits (Adviseur HRM), via 06 – 23 66 67 02 
 • Jessie Meijer (Medewerker HRM), via 06 – 82 98 23 51