Bewonersvereniging Siverder

Voor Sité is het contact met Siverder en andere bewonerscommissies belangrijk. De leden van de bewonersorganisaties weten als geen ander wat er speelt in de wijk en wat er omgaat in de bewoners.

Bewonersvereniging Siverder

Bewonersvereniging Siverder behartigt de belangen van de huurders van Sité. Alle huurders van Sité kunnen lid worden van Siverder. Het bestuur bestaat uit vier personen en één aspirant-bestuurslid. Regelmatig is er bestuursoverleg tussen Siverder en Sité. Siverder heeft een eigen website. Op www.siverder.nl leest u wat Siverder allemaal doet, hoe u lid kunt worden, wie er in het bestuur zitten en nog veel meer. Ook maken we samen, met beide gemeenten, jaarlijks prestatieafspraken. Naast Siverder overlegt Sité regelmatig met andere partners zoals de gemeente, politie en wijkraden.

Bewonerscommissies

De bewonerscommissies vertegenwoordigen de bewoners van een complex woningen en zijn namens alle bewoners de gesprekspartner van Sité bij bijvoorbeeld een opknapbeurt van woningen. Voor de huurders is een bewonerscommissie van belang, omdat zij via de commissie hun wensen kenbaar kunnen maken ten aanzien van de woningen. Zo kan de dienstverlening van Sité het best aansluiten op de wensen en behoeften van de bewoners.

Overleg met Raad van Commissarissen

Naast het bestuursoverleg met Sité spreekt het bestuur van Siverder twee keer per jaar met een delegatie van onze Raad van Commissarissen en één keer per jaar met de voltallige Raad.