Achterhoek ambassadeurs

Samen met onze ACo-collega’s, gemeenten, organisaties (onderwijs, woningcorporaties en zorg) en bedrijfsleven zijn we de 8RHK Ambassadeurs. Hierin schakelt de Achterhoek Board (met vertegenwoordigers uit alle disciplines) voortdurend tussen de Achterhoek Raad (bestaande uit delegaties van de 7 gemeenteraden) en de Achterhoek Thematafels (Smart Werken & Innovatie, Zorginnovatie, Wonen & Vastgoed, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Mobiliteit & Bereikbaarheid en Circulaire Economie & Energietransitie).