Visie en koers

In onze visie staat waar we - iedere dag - voor gaan. Onze koers beschrijft onze ambities en hoe we die willen waarmaken. 

Visie

Sité vindt dat iedereen in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst goed en betaalbaar moet kunnen wonen. Ook mensen die dat zelf niet of moeilijk kunnen realiseren, bijvoorbeeld vanwege een financiële, fysieke en/of verstandelijke beperking. U ergens thuis voelen en er kunnen (blijven) wonen, ook als uw leefomstandigheden of gezondheid veranderen, vraagt om vitale leef- en woonomgeving . We werken daarom doorlopend - samen met onze huurders en maatschappelijke partners - aan de leefbaarheid van wijken en dorpen. In onze ogen is ieder hierin verantwoordelijk voor zijn eigen deel en zijn we dat samen voor het geheel. Vanuit die grondhouding streven we naar maximaal maatwerk voor iedere individuele huurder. We zijn aanspreekbaar en staan open voor alle woonvragen en -wensen. En we gaan graag op zoek naar steeds de best mogelijke invulling. Nu en in de toekomst.

Koers 2018 - 2021

Onze ambities staan in onze koers. Ons meerjarenplan Koers 2018 - 2021 is voor, door en met mensen gemaakt. We zien de komende jaren veel ontwikkelingen om op in te spelen. Denk aan:

  • De vraag naar sociale huurwoningen neemt niet af, ondanks de bevolkingskrimp in de Achterhoek
  • Het aantal mensen met een zorgvraag dat een beroep op ons doet, neemt toe
  • Tegelijkertijd worden mensen geacht om eigen oplossingen te vinden
  • Er wordt veel van corporaties verwacht met betrekking tot duurzaamheid
  • De regeldruk op corporaties vanuit Den Haag neemt nog steeds toe

Antwoord geven op deze vraagstukken doen we niet alleen vanachter ons bureau, maar bij voorkeur in gesprek met onze omgeving. Daarnaast hebben we onze eigen ambities. Ook die realiseren we graag in samenspraak. Zowel de 'reis' als het 'reisgezelschap' zijn voor ons belangrijk en bepalend voor de uitkomst. Wie komen we tegen en wat doet zich voor op weg naar onze bestemming? We voeren gesprekken over keuzes en dilemma's op op de route of over nieuwe reisdoelen als die beter lijken. Ondertussen werken we op een manier die past bij onze visie, recht doet aan wat de samenleving van ons verlangt én richting geeft aan de toekomst van onze organisatie.