Thuis in de Achterhoek: 'We hebben ruim 4000 mensen een betaalbaar huis geboden in 2021'

[30-03-2022] Het afgelopen jaar hebben we 2.182 huishoudens blij gemaakt met een nieuwe huurwoning in de Achterhoek. Dat zijn ruim 4.000 mensen. We zijn blij dat we al deze mensen een betaalbaar huis hebben kunnen bieden.

Wij spannen ons enorm in voor voldoende beschikbare huurwoningen
Tegelijkertijd zien we de druk op de woningmarkt toenemen. In 2021 is het aantal woningzoekenden opnieuw gestegen. Het hebben van een dak boven je hoofd, is een basisbehoefte van de mens. Wij zetten ons daarom enorm in om voldoende woningen beschikbaar te hebben. Met voldoende bedoelen we dat ons woningaanbod aansluit bij de vraag die er is. Op korte termijn zien we een noodzakelijke groei van de woningvoorraad om de vraag op te vangen. Op lange termijn ontstaat er spanning als gevolg van de te verwachten bevolkingskrimp. We kijken daarom naar oplossingen door (beperkt) nieuwe woningen bij te bouwen, anders te bouwen, bestaande woningen aan te passen en flexibele en (tijdelijke) woningen toe te voegen om de druk op de woningmarkt te verlichten. Samen zoeken we naar goede balans tussen woonmogelijkheden, betaalbaarheid en verhuurbaarheid in de hele regio met aandacht voor lokale verschillen. 

Zoektijd woningzoekenden loopt op
We zijn op dit moment nog steeds in staat om actief woningzoekenden gemiddeld binnen een jaar aan een woning te helpen. In 2021 lukte dit binnen 10,7 maanden. Dit vinden wij acceptabel. Tegelijkertijd zien we de individuele zoektijd oplopen. Hier hebben we oog voor. Gezamenlijk spannen wij ons in om de actieve zoektijd niet verder op te laten lopen. 
 
Thuis in de Achterhoek
Het woningaanbod van de corporaties in de Achterhoek wordt gepubliceerd op www.thuisindeachterhoek.nl. Bent u benieuwd naar de exacte cijfers van Thuis in de Achterhoek? In het jaarverslag vindt u alle cijfers en bijzonderheden over de verhuringen in 2021 overzichtelijk weergegeven. 

Nieuwsgierig geworden?
Het volledige jaarverslag van 2021 leest u hier

Vragen?
Heeft u na het lezen van het jaarverslag vragen? U bent van harte welkom contact op te nemen met de corporatie in uw werkgebied.