Verhuurderheffing afschaffen en gelden investeren in woon- en bouwimpuls Achterhoek

ACHTERHOEK - Vandaag presenteerden VNG, de Woonbond en Aedes de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen van de verhuurderheffing voor de sociale woningmarkt. De verhuurderheffing is een belasting op sociale huurwoningen, die woningcorporaties betalen en daarmee dus wordt opgebracht door de huurder van de sociale huurwoningen in Nederland. Zonder deze heffing hadden de Achterhoekse corporaties duizenden woningen extra kunnen renoveren en verduurzamen en daarmee nóg meer kunnen investeren in goede, comfortabele en energiezuinige woningen voor huurders in de Achterhoek. De Achterhoekse corporaties pleiten voor het stoppen van de verhuurderheffing, zodat deze gelden geïnvesteerd kunnen worden in verbouw van woningen in de Achterhoek, wat zorgt voor: een fijn thuis voor huurders, duurzame woningen met betaalbare woonlasten (wat weer bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Rijk) én een impuls om de bouw door de crisis te helpen.

Nu investeren zorgt voor extra impuls

Meer investeren in woningen zorgt tevens voor een extra impuls in deze crisistijd. Woningcorporaties lieten tijdens eerdere recessies zien dat zij de unieke potentie hebben om juist dan te blijven investeren. Deze potentie hebben wij nog steeds, mits we daartoe in staat worden gesteld. Dit is een kans die het Rijk zou moeten benutten, juist in deze tijden. Het geeft een enorme impuls om de bouw door de crisis te helpen, daarmee werkgelegenheid te behouden én te zorgen voor goede en betaalbare woningen en daarmee een fijn thuis voor velen.
 

Miljoenen euro’s investeren in Achterhoek in plaats van afdragen

Woningcorporaties betalen al jaren verhuurderheffing aan de overheid. De Achterhoekse corporaties dragen per jaar ruim 24 miljoen euro af aan de staatskas. Geld dat niet geïnvesteerd kan worden in sociale huurwoningen in de Achterhoek. Onze inkomsten bestaan uit huur die onze huurders betalen. De miljoenen euro’s die wij afdragen, worden opgebracht door mensen die in een sociale huurwoning wonen. Wij zien het als onze verplichting om het geld van huurders zo goed mogelijk te besteden en daarom pleiten de Achterhoekse corporaties voor het investeren van de verhuurderheffinggelden in woningen.