Transformatie voormalig kantoor naar appartementen voor jongeren en ouderen

In de Achterhoek lijken vooral jongeren en ouderen moeite te hebben om een huis te vinden. Sité vindt het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag van huurders en start daarom met de herontwikkeling van een voormalig kantoorpand aan de Keppelseweg 6. Het transformeren van een pand dat in het verleden dienst deed als makelaarskantoor naar een unieke wooncombinatie voor jongeren en ouderen is nieuw voor de Achterhoek. Tien Achterhoekse jongeren met een begeleidingsvraag en tien ouderen gaan zelfstandig samen wonen met begeleiding van zorgverleners Zorg Samen Gelderland en Gaafwerk.

Bijdragen aan opheffen mismatch op de Achterhoekse woningmarkt

De gemeente Doetinchem heeft de bestemmingswijziging van het pand aan de Keppelseweg mogelijk gemaakt. Een mooie samenwerking die nog vaker vervolg krijgt. Sité kijkt namelijk voor de realisatie van nieuwe woningen, eerst naar de verbouw van bestaande gebouwen naar woningen. Els Birkenhäger, directeur bestuurder van Sité Woondiensten: “Wij vinden het belangrijk bij te dragen aan het opheffen van de mismatch die we op de woningmarkt zien in de Achterhoek”. Ze vervolgt: “Waar maatwerk nodig is, bekijken we samen met onze partners wat de mogelijkheden zijn en creëren mooie – soms unieke – woonoplossingen”.

Zelfstandig wonen met begeleiding én gezamenlijke activiteiten

In totaal komen er in het pand aan de Keppelseweg 23 appartementen. De ouderen komen op de begane grond in appartementen die geschikt zijn voor rolstoelen. Op de verdieping komen de woningen voor jongeren. In de planontwikkeling voor de Keppelseweg daagde Sité zorginstanties uit om tot een woonoplossing te komen die Doetinchem nog niet kent. Uit de samenwerking van betrokken partijen is een plan ontstaan die een zelfstandige woonvorm biedt voor jongeren en ouderen met - waar nodig - de zorg of begeleiding binnen handbereik. Er komt een dagbestedingsruimte, waar gezamenlijke activiteiten georganiseerd gaan worden. De herontwikkeling van het pand biedt jongeren onder begeleiding van Gaafwerk een opstap naar zelfstandig wonen en maakt de uitstroom van beschermd wonen mogelijk. Ook Zorg Samen Gelderland neemt haar intrek in het pand en levert zelfstandig wonen met zorg aan ouderen met een zorgvraag.

Steun vanuit Regio Deal Achterhoek

Vanuit de Regio Deal Achterhoek heeft Sité steun ontvangen. Hiermee wordt onder andere een ontmoetingsruimte gerealiseerd die het onderlinge contact tussen bewoners moet stimuleren. De Regio Deal Achterhoek 2019-2022 is een overeenkomst tussen het Rijk en de Achterhoek (provincie
Gelderland en de Achterhoek Board). Met een samenhangende aanpak willen zij de brede welvaart van inwoners en bedrijven in de Achterhoek vergroten.

8rhk Ambassadeurs

Transformatie in 2020 gereed

Het pand aan de Keppelseweg wordt grondig aangepakt. De Keppelseweg 6 bestond uit appartementen en een deel was in gebruik als makelaarskantoor. Na de verbouwing bestaat het pand uit 23 appartementen en een dagbestedingsruimte. Ook wordt de gevel aangepakt, waardoor de uitstraling van het pand aanzienlijk verbeterd. De verbouw start na de zomer en naar verwachting zal de verbouwing in het voorjaar van 2020 afgerond zijn.